Ukončení komína Absolut v novém kabátěŘešení nadstřešní části komínu pomocí prvků Final si už jednoznačně našlo své místo na trhu se stavebními materiály v České republice. Proč jsou prvky Final v současné době mezi stavebníky a investory tak oblíbené? Odpověď je nasnadě.


Moderní technologie, tradiční vzhled

Stavba nadstřešní části z prefabrikovaných dílů je rychlá a přesná a navíc zachovává tradiční vzhled komínového tělesa nad střechou. Prvky Final byly původně zavedeny do výroby a prodeje jako součást systému Uni*** Plus. V uplynulém roce byl sortiment rozšířen pro využití u systému Absolut.

 

Baleno v praktické sadě

Prvky Absolut Final jsou betonové segmenty s povrchovou úpravou v provedení červených cihel. Skladebná výška jednoho segmentu je na rozdíl od provedení Uni*** Plus 15 cm, tedy dvojnásobná. Stejně jako u komínových tvárnic systému Absolut jsou prvky Final provedeny jako sendvičové s vnitřní tepelně izolační vrstvou z identického materiálu. V současné době jsou k dispozici pro jednoprůduchové komíny Absolut průměru 12 až 18 cm, a to i včetně varianty s větrací šachtou. Základní dodávka se realizuje osvědčenou formou „sady“, která obsahuje kompletní díly pro 1,3 m komínu.

 

Jednoduchá montáž

Statické zajištění nadstřešní části se provádí standardním způsobem pomocí dnes již běžně dodávaných dílů, jako jsou kotevní prvky do krovu a statické soupravy. Prvky se spojují běžnou tenkovrstvou maltovou směsí, která je součástí dodávky. Pro práci s prvky Absolut Final platí podobné zásady jako v případě realizace u systému Uni*** Plus. To se týká mimo jiné i výškové úrovně založení Finalu.

 

Unikátní řešení prostupu střechou

Protože se jedná o díly, které jsou vyrobeny z kvalitního hutného betonu o vysoké objemové hmotnosti, může v případě, že konstrukce z těchto prvků prochází tepelně izolovaným stropem nebo podhledem, vzniknout nežádoucí tepelný most. Tuto skutečnost je třeba zohlednit při návrhu i realizaci stavby. Doporučuje se proto založit první prvek Absolut Final v nejvyšší možné úrovni. U systému Schiedel Absolut je navíc k dispozici unikátní termoizolační tvárnice, která při správném použití tepelný most zcela eliminuje. V ideálním případě by tedy přechod mezi běžnou tvárnicí a prvky Absolut Final měl být řešen vložením právě této termoizolační tvárnice.

 

 

Ostatní články této kategorie:

11. 08. 2011
Zděný komín - tradiční materiály už nestačí
Ještě před třiceti lety byl nejrozšířenějším typem komínu jednovrstvý zděný komín. Komínový průduch byl tvořen dutinou ve zdivu z pálených cihel s vnitřní omítkou. Dnes sice můžeme na novostavbách stále vidět cihelné komíny, ale v naprosté většině případů jde jen o povrchovou úpravu imitující tradiční pálenou cihlu. 
11. 08. 2011
Opravujeme nadstřešní část komínu
Nejvíce namáhanou částí komínu je jeho nadstřešní část. Působením povětrnostních vlivů a extrémních výkyvů teplot může docházet k zvětrávání a drolení zdiva nebo ke korozi oplechování. Rozrušené zdivo ohrožuje nejen bezpečnost střechy a provozu pod ní, může být ale i bezprostřední příčinou požáru.
11. 08. 2011
Nevhodné obklady komínových hlav
V oblasti průchodu komína střešní konstrukcí je nutné oplechování komínové hlavy. To brání pronikání vody podél komína do střešní konstrukce a do domu. Oplechování komínu se ovšem musí řídit jistými pravidly a rozhodně ho nelze zneužívat jako záplatu na zvětralé nebo vydrolené zdivo u komínové hlavy.