Lidé mění kotle, ale jejich provozní spolehlivost a bezpečnost neřešíKotlíková dotace a Nová zelená úsporám podporující výměnu starých ručně plněných kotlů na tuhá paliva za efektivní a nízkoemisní zdroje pomohly k novému topení desetitisícům lidí. Další výměnu kotle za výhodných podmínek plánují. Finanční příspěvek se však v obou případech týká pouze pořízení samotného spotřebiče.


Náklady na revizi komínového tělesa, která je při výměně kotle ze zákona povinná, musí každý uhradit sám. Podle odborníků si ji však nechá provést málokdo. V reálu je tak v chodu mnoho kotlů, jejichž provozní bezpečnost nikdo neřeší. Následky tohoto zanedbání či opomenutí přitom mohou být fatální – od zničení nového kotle přes poškození komína až po otravu zplodinami či požár domu. Podle statistik Hasičského záchranného sboru ČR přitom vzniklo jen v roce 2012 z důvodu nevyhovujícího technického řešení nebo závadě na komínu či jeho špatnému technickému stavu celkem 442 požárů. Přímá škoda překročila 90 milionů korun.

 

„Současně s instalací nového spotřebiče je povinnost podle 91/2010 Sb. Nařízení vlády které platí od března 2010, nechat provést revizi celé spalinové cesty,“ uvádí ing. Jiří Vrba ze společnosti Schiedel. Podle jeho slov ale lidé často hřeší na to, že nový spotřebič má nižší teplotu spalin než ten původní a domnívají se, že to nemůže komínu uškodit. „Přitom právě v tomto případě hrozí, že ve spalinové cestě začnou spaliny kondenzovat  dochází ke tvorbě dehtových usazenin, které mohou následně vzplanout.. Stejně tak jsou rizikem i odlišné požadavky na komínový tah: Nadměrný tah snižuje účinnost spalování a prodražuje zbytečně topení, nedostatečný tah je potom vyloženě nebezpečný, kdy únik spalin ohrožuje zdraví i životy.. Lidé často podceňují rizika nekvalitní spalinové cesty a neuvědomují si, že v každém spotřebiči hoří nějaké palivo při teplotách, které mohou způsobit požár v okolí spotřebiče, kouřovodu nebo komínu.

Informace o povinnosti provést revizi spalinové cesty není zahrnuta v podmínkách ani jednoho ze jmenovaných dotačních programů. V obou případech se předpokládá, že lidé tuto zákonnou povinnost znají, případně ji s nimi dořeší firma zajišťující zapojení kotle. „Bohužel realizační firmy, až na některé výjimky, revizi spalinové cesty nežádají,“ říká Zbigniew Ondřej Adamus, revizní technik spalinových cest a soudní znalec v oboru domovní a spalinové systémy. „Argumentují přitom zkušeností, že na základě revize vznikl obvykle požadavek spalinovou cestu před zapojením nového kotle upravit.  To z jejich pohledu komplikovalo jednoduchost dodávky a instalaci kotle a odrazovalo zájem zákazníka o výměnu.“

Náklady na přizpůsobení spalinové cesty novému spotřebiči nemusí být vysoké. Velkou finanční zátěží se stanou obvykle až v případě, kdy vlivem špatného zapojení nebo neodpovídajících vlastností dojde k destrukci této cesty. „Pokud je při revizi zjištěna nutnost komín opravit, či přizpůsobit, je podle stupně závažnosti zjištěného problému na výběr z několika řešení,“ uvádí Jiří Vrba ze Schiedelu. Časově i finančně nejméně náročným řešením je komín vyvložkovat. Cena podle použitého materiálu a průměru komína zde začíná na 800 korunách za metr. Jestliže je porucha závažnější a bylo by třeba provádět další úpravy - frézování průduchu, celkovou rekonstrukci některé části tělesa komína, řešit přídavné tepelné izolace, je potřeba zvážit efektivnost nákladů. „Je nutné si spočítat, zda se ještě vyplatí platit opravu starého komína, nebo zda nebude výhodnější investovat například do vestavby nového nerezového komína, který je lehký a dá se umístit i na fasádu.  Postavit ho lze během jediného dne a dává jistotu garantovaných parametrů a dlouhodobé funkčnosti,“ uzavírá Jiří Vrba.

 

Ostatní články této kategorie: