Revize komínů a kontrola spalinových cest 

 

Revize komínů je s kontrolou spalinových cest často mylně zaměňována, přestože se jedná o dva rozdílné úkony. Oba jsou přitom pro bezpečný provoz komínů velmi důležité. Jaký je tedy mezi nimi rozdíl a co znamenají?


 

Revize komínů provádí pouze revizní technik

Revize komínů se provádí před uvedením spalinové cesty do provozu (tedy u komína pro novostavby) nebo po každé stavební úpravě komína. Dále při změně druhu používaného paliva nebo před výměnou či novou instalací spotřebiče paliv. Revizi komínu je nutno provézt rovněž po komínovém požáru nebo při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na jejich výskyt. K revizím komínů je oprávněná pouze odborně způsobilá osoba s živnostenským oprávněním v oboru kominictví, která je zároveň revizním technikem v oboru komínů (tj. před připojením spotřebiče), specialistou bezpečnosti práce a revizním technikem spalinových cest (tj. po připojení spotřebiče). O provedené revizi komínu vydá odborně způsobilá osoba písemnou Revizní zprávu spalinové cesty.

Kontrola spalinové cesty – práce pro kominíka

Zatímco revize komínů jsou spíše  jednorázovou záležitostí, kontroly spalinových cest se provádějí průběžně, ve lhůtách upravených předpisem. Týkají se nejen rodinných a bytových domů, ale také rekreačně užívaných objektů jako jsou chaty a chalupy.  Provádí je odborně způsobilá osoba v oboru kominictví, tedy kominík. Předmětem pravidelné kontroly není jen komín, ale i kouřovod (tj. od hrdla spotřebiče ke komínu). Kominík také musí zkontrolovat, jestli je pro správné hoření zabezpečen dostatečný přívod vzduchu, je-li tento prostor správně ošetřen a zda je užíváno adekvátní palivo. Pokud majitel používá pevná paliva a spalinovou cestu si čistí sám, je v kompetenci kominíka ověřit si, zda k tomu má příslušné nářadí. O provedené kontrole vystaví kominík zprávu o kontrole, která bude obsahovat zjištěné nedostatky odstraněné na místě, neodstraněné závady či specifika čištěné spalinové cesty.

Nejen revizi komínů konzultujte s odborníkem

Na tomto odborném portále můžete konzultovat problematiku související s komínovou technikou s našimi specialisty. Pokládejte otázky nejen ohledně revize komínů, ale také další péče o komín v samostatné rubrice Odborník radí a zajistěte si bezpečný a výhodný provoz vašeho komínového systému.

 

Ostatní články této kategorie:

15. 08. 2011
Jak vybrat dobrého kominíka?
Díky změně původní vyhlášky o čištění komínů a vydání vládního nařízení o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodu a spotřebičů paliv je o kominíky velký zájem a kominické řemeslo zažívá znovuvzkříšení. Minimální počet školských zařízení s učebním oborem kominík způsobil v posledním roce boom nejrůznějších rekvalifikačních rychlokurzů, kterým ale často chybí patřičné odborné vedení. Můžeme se potom na takového kominíka spolehnout?
15. 08. 2011
Za nevyčištěný komín hrozí pokuty
Několikatisícová pokuta od hasičů, méně peněz od pojišťovny. Takové jsou právní důsledky nového vládního nařízení o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.