70 let zkušeností nepřemůžou ani zlaté české ručičkySpolečnost Schiedel oslavila v loňském roce čtvrt století na českém trhu. Historie Schiedlu ale sahá až do konce 40. let minulého století. Více jak 70let zkušeností se podepisuje na kvalitě každého komínového systému, který opouští brány výrobních závodů společnosti. Poznávacím znakem komínů Schiedel je systémovost a komplexnost jednotlivých produktových typů, s čímž souvisí celá řada benefitů, počínaje bezstarostným pořízením komínového tělesa, nabízeným servisem, snadnou instalací a dlouhou životností s veškerými garancemi konče.


Certifikovaný komín eliminuje prostor pro vznik chyb na nulu

Při výběru komínového tělesa by hlavním kritériem měla být bezpečnost celého systému. Bohužel často vyhrává kritérium nejnižší ceny, což může nedozírně ohrozit provoz celého domu. Pro celkovou kvalitu komína je podstatné zejména to, že díly pocházejí od jednoho výrobce, mají odpovídající zkoušky a certifikace. Vždy tak lze dohledat jejich původ, což usnadňuje řešení případných problémů. V prvé řadě se však eliminuje jejich vznik. „Abychom dostáli i těm nejpřísnějším bezpečnostním kritériím, veškeré výrobky sami vyrábíme ve vlastních závodech a důsledně je testujeme v renomovaných zkušebnách. Na trh jsou tak posílány pouze výrobky prvotřídní kvality. Pochybení zkrátka nepřichází v úvahu,“ říká ing. Jiří Vrba, technický ředitel ze společnosti Schiedel a dodává: „Díky tomu si jsme jistí, že všechny naše komínové vložky mají stejné parametry, jaké jsou deklarovány certifikací. Jsou tedy konzistentní a nemůže se vám stát, že si pořídíte tzv. „zmetek“, což u necertifikovaných komínů není vyloučené.“ Zkoušek, kterými procházejí komíny Schiedel je celá řada. Ověřuje se mimo jiné nenasákavost, teplotní odolnost a schopnost vzdorovat extrémním teplotním šokům a tlakovým vlnám. Na trh tak vždy odchází bezpečný výrobek, který musí odolat i takovým extrémním situacím, jakým je např. bouchnutí sazí, kdy dochází k extrémní tlakové vlně a působení teplot nad 1000°C .

Garance bez rizika

Garance nabízená na komínové systémy Schiedel vychází z dlouholeté historie a zkušenosti společnosti Schiedel. Není tak pouhým odhadem, jak tomu může být u výrobců, jejichž působení překračuje sotva pár let. „Pokud záruka výrazně převyšuje dobu existence firmy, od které komín pořizujete, je třeba zpozornět. Může se totiž stát, že se za pár let náhrady škody nikde nedomůžete. Daná firma již dávno nemusí existovat,“ upozorňuje Ing. Jiří Vrba.

Pozor na improvizaci

Češi jsou svým kutilstvím proslulí po celém světě. V případě instalace nového komína je ale dobré své kutilské choutky zkrátka potlačit.  Prvotní úspory mohou sice vypadat lákavě, ale z dlouhodobého hlediska se mohou velmi vymstít. Požáry způsobené nesprávnou instalací či nevyhovujícím komínem nejsou u nás ojedinělé. Ostatně statistiky Hasičského záchranného sboru České republiky však hovoří jasně. Požáry od komína jsou v topné sezóně na denním pořádku. Způsobené škody dosahovaly například v sezóně 2017/2018  50 milionů korun a záchranné sbory vyjížděly k 900 požárů. Navíc pokud si komín sestavíte z nekompatibilních komponentů, nedomůžete se v případě nefunkčnosti či jiných problémů náhrady škody ani od výrobce ani od pojišťovny. „Moderní komíny jsou sofistikovaným systémem, na jehož vývoji se pracuje několik let. Odpověď na otázku, proč se nepouštět do experimentů a vymýšlení již vymyšleného, je tak nasnadě. Je to zbytečný hazard,“ dodává Ing. Vrba.

Ostatní články této kategorie: