Renovace komínového tělesa pomocí prvků GASFIXOd září 2015 Evropská komise fakticky zakázala prodej zastaralých atmosférických a nízkoteplotních plynových kotlů. Veškeré výměny těchto spotřebičů po roce 2015 tak probíhají výhradně za moderní kondenzační plynové kotle, které snižují emise a zvyšují účinnost vytápění. 


 

Při výměně je však nutné provést kontrolu spalinové cesty, aby byla schopna snést provoz nového spotřebiče. Pokud je stávající komínová vložka z nerezu je možné ji ponechat, pokud revizní technik shledá její odolnost vůči kondenzátu dostačující. V případě, že se jedná o levnou hliníkovou variantu je výměna spalinové cesty bezpodmínečně nutná. Ponechání keramické vložky musí opět posoudit revizní technik. V případě, že stávající spalinová cesta nevyhovuje, z důvodu špatné kvality komínové vložky, je možné většinou přistoupit k sanaci stávajícího komínového tělesa. Schiedel nabízí několik řešení, ze kterých je možné dle charakteru spalinové cesty vybírat.

 

Jedno z cenově zajímavých řešení představuje jednoplášťový nerezový sanační komínový systém GASFIX, který je možné použít pro spotřebiče pracující v přetlakovém i podtlakovém provozu. Je vyroben z ušlechtilé oceli, a výhodou jsou mimořádně těsné bajonetové spoje, které garantují těsnost spojů před únikem spalin i kondenzátu. Bohaté příslušenství a široká nabídka prvků umožňuje prakticky jakoukoliv spalinovou cestu. Z prvků GASFIX je tak možné sestavit jak komín tak kouřovod.

 

Systém GASFIX je možné použít i při renovaci keramické spalinové cesty QUADRO, na kterou je napojeno více plynových kotlů. Výhodou je spuštění prvků GASFIX shora do stávající keramické vložky. Tu není potřeba nijak upravovat ani vytahovat. Tím je při rekonstrukci dosaženo minimální prašnosti a doba renovace je zkrácena na minimum.

Ostatní články této kategorie: