Elegantní komínový plášť NORDIC do extrémního počasíKomín je promyšleným systémem od jeho základu až po nejvyšší bod nad střechou. Právě nadstřešní část komínového tělesa, vystavovaná permanentně nejrůznějším nepřízním počasí, musí splňovat celou řadu kritérií, aby dlouhodobě vydržela s minimálními nároky na údržbu a zároveň zajistila bezproblémový chod otopné soustavy. 


 

Dle umístění, sklonu a tvaru střechy je vypočítána například výška nadstřešní části komína, jejíž správné nadimenzování rozptyluje vypouštěné spaliny do volného ovzduší. Dále je třeba zamezit zatékání vody do konstrukce komína, která by mohla snížit jeho životnost. A konstrukce jako taková  musí dlouhodobě odolat nejen dešti, ale i větru, slunci a mrazu.

 

Výrobce komínových systémů Schiedel řeší nadstřešní část zděných komínových systémů nabídkou prefabrikovaných dílců, které výrazně urychlí výstavbu a přispějí k bezpečnému provozu celé otopné soustavy.

 

Schiedel však nabízí i dodatečnou ochranu nadstření části pro stávající komíny. Ve Skandinávii běžně používaný komínový plášť NORDIC z kvalitní galvanické oceli v elegantním černém provedení může být instalován na zděné komíny o maximálním průměru 440 x 440 mm, ale i na nerezové komíny o průměru 100 – 200 mm. Plášť NORDIC ochrání a prodlouží životnost komínům vystavených extrémním povětrnostním vlivům. Například v horských oblastech je tak dodatečné opláštění doporučováno i u nových komínů, které pak lépe dokáží odolávat drsnějšímu podnebí. Dalším důvodem instalace systému NORDIC mohou být estetické požadavky, ať už památkových úřadů nebo samotného investora. U starších zděný komínů, jejichž nadstřeší část vykazuje známky opotřebení, kvalitní opláštění systémem NORDIC prodlouží životnost stávajícího komínového tělesa.

 

Celý systém je dodán s Prostup Setem, který řeší přechod opláštění a jeho napojení na střešní krytinu. Různé výšky komínových těles řeší teleskopické vysunování pláště, který se tak dokáže přizpůsobit  výšce nadstřešní části od 1000 mm do 1500 mm.

Ostatní články této kategorie: