Méně je někdy více aneb jak správně vybrat tepelný spotřebič v NEDTrendy v nové výstavbě i rekonstrukcích směřují logicky k energeticky úsporným řešením, která mají zásadní dopady nejen na konstrukční řešení objektu, ale v případě spotřebičů paliv také na jejich provoz.


V souvislosti se zvyšováním těsnosti obvodových konstrukcí a jejich výplní dramaticky klesá infiltrace a tím i možnost provozování spotřebičů závislých na vzduchu v místnosti. Naproti tomu sílí obliba lokálních spotřebičů na pevná paliva, jako jsou krbová kamna nebo vložky, neboť se jedná o spotřebiče, které mohou přinést mnoho užitku: pohodovou atmosféru, jistotu tepla při výpadku elektřiny, úsporu nákladů a v neposlední řadě se stávají i atraktivním designovým prvkem v interiéru. Existuje tedy nějaké východisko, když prostá infiltrace okny a dveřmi v moderních nízkoenergetických domech nestačí přivádět dostatečné množství vzduchu pro správnou funkci těchto spotřebičů? Nutným řešením je zajistit kromě odvodu spalin i přívod vzduchu pro spalování.

 

Spotřebiče s nezávislým přívodem vzduchu
Spotřebiče paliv můžeme posuzovat nejen podle konstrukce, výkonu nebo paliva, ale také v závislosti na způsobu přívodu vzduchu pro spalování. Konstrukce spotřebiče, který je nezávislý na vzduchu v místnosti, vychází z  uzavíratelného spotřebiče s tím, že přívod vzduchu pro spalování je řešen přes zvláštní vzduchové hrdlo. Toto hrdlo se propojí do venkovního prostředí pomocí přidružené vzduchové šachty v komínovém tělese nebo např. pomocí potrubí uloženém v podlaze. Tím je zajištěn přívod vzduchu pro spalování z vnějšího prostředí – exteriéru. Tato funkce se již dlouhodobě využívá u plynových spotřebičů, zatímco u spotřebičů na pevná paliva se začíná výrazněji prosazovat až v posledních letech.

 

Někdy je méně více
Moderní energeticky úsporné a nízkoenergetické domy dosahují opravdu minimálních tepelných ztrát. Další otázka, která se v souvislosti s instalací tepelných spotřebičů nabízí: Je nutné instalovat do takto dimenzovaných domů supervýkonné kamna? Právě naopak. Pokud má váš dům maximální tepelné ztráty zhruba 6 kW, nemá pro vás krbová vložka s čtyřikrát vyšším výkonem velký užitek. A tady lze možná sledovat jeden z dalších paradoxů moderní doby: Zatímco jsou tepelné ztráty novostaveb neustále minimalizovány, výrobci na trh uvádí krbová kamna a vložky se stále větším výkonem. Zcela běžným standardem je dnes výkon od 12 do 24 kW, k dostání jsou ale krby, které mají výkon ještě vyšší.

 

Úsporné domy se mohou lehce přetopit
Při výběru krbové vložky proto musíme dbát také na její technické parametry, zejména minimální a maximální výkon, kterých dosahuje. V rozmezí minimálního a maximálního výkonu můžeme krb nebo kamna regulovat. Pokud bychom se snažili dosáhnout nižších výkonů, kamna začnou dehtovat, budeme mít špinavé sklo a zanesený komín. Pokud bychom se naopak snažili dosáhnout vyšších výkonů, topný spotřebič tzv. přetopíme. Důsledkem může být prasklé sklo nebo dokonce krbová vložka. Přetápěním se snižuje životnost vložky a výrobci v tomto případě neuznávají případné reklamace. Proto je důležité, aby požadovaný výkon krbu nebo krbových kamen stanovil odborník, nejlépe projektant při návrhu celého otopného systému.

 

 

Termoizolační tvárnice pro průchod komína izolační vrstvou.
Vkládání komínové vložky do komínové hlavy.
Komínové hlava s povrchem imitujícím cihlovou obezdívku.
Tepelnětěsnící set k utěsnění prostupu komína střešní konstrukcí.
Infiltraci vzduchu brání vnitřní a vnější fólie.
Schiedel Absolut obstál v Blower door testu.
Víceúčelová šachta mimo jiné přivádí spalovací vzduch.
Srdcem komínu Absolut je tenkostěnná vložka.
Absolut má tepelnou izolaci integrovanou do tvárnice.
Nerezová krycí deska na komínovou hlavu.
Varianty povrchových úprav komínových hlav.
Komín a nízkoenergetické domy? Absolutně ano!
Ostatní články této kategorie:

17. 06. 2020
VermiS ZERO – novinka pro bezpečný a těsný průchod komína střechou
Před několika lety uvedla společnost Schiedel na trh produkt, který řeší bezpečný průchod nerezového komína střešní konstrukcí. V letošním roce rozšířila svou nabídku o produkt, který řeší stejný problém u zděných komínových systémů v nízkoenergetických a pasivních domech.
20. 04. 2020
Novinka UNI SMART – zlatá střední cesta pro nízkoenergetické domy
Společnost Schiedel představila novinku v segmentu těsných třísložkových komínových sestav. Nový systém s názvem UNI SMART představuje zlatou střední cestu pro stavebníky hledající vhodný univerzální komín pro novostavby s téměř nulovou spotřebou energie.
13. 02. 2019
Krbová kamna v pasivním domě snadno a rychle
  Vytápění v pasivním domě je v naší zeměpisné šířce nutnost, byť pouze po několik desítek dní v roce. Pokud je do projektu zařazeno vytápění krbovými kamny existuje několik možností, jakým způsobem řešit jeho realizaci. Prvně je třeba zajistit, aby výkon krbových kamen nebyl příliš velký. Pasivní domy totiž potřebují relativně nízkou intenzitu vytápění. 
13. 02. 2019
Schiedel Absolut - univerzální certifikovaný komín pro pasivní stavby
Schiedel Absolut jednoznačně představuje technologickou špičku v oblasti komínových systémů. Jako první na světě je přímo certifikován pro pasivní rodinné domy s požadavkem roční měrné potřeby tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/(m2a).  
13. 02. 2019
Potřebuje pasivní dům komín?
Rok 2020 přinese radikální změnu ve výstavbě rodinných domů. Všechny stavby budou muset vykazovat téměř nulovou spotřebu energie. Celé odvětví stavebnictví se bude muset tomuto trendu přizpůsobit.
02. 11. 2017
Schiedel Absolut má novou elegantní komínovou patu
Schiedel Absolut je prvním certifikovaným komínovým systémem pro nízkoenergetické a pasivní domy. Letos prošel proměnou a to nejen na technické úrovni, ale i po vizuální stránce.
10. 08. 2015
Komíny pro nízkoenergetické domy
Hodí se komíny pro nízkoenergetické domy? Moderní nízkoenergetické a pasivní stavby musí být promyšlené do nejmenšího detailu a jejich vysoké standardy nás nutí, abychom se důkladněji zabývali dříve opomíjenými stavebními konstrukcemi. Díky tomu jsou nyní na trhu speciální komíny pro nízkoenergetické domy a pasivní stavby. 
09. 08. 2011
Komínu už se v nízkoenergetickém domě vzdávat nemusíte
Kvůli utěsněným eurooknům a pečlivému zateplení nedochází v moderních domech k přirozené výměně vzduchu. Naprostá většina komínů je závislá na tzv. zadním provětrávání.  Proudění vzduchu však představuje velké energetické ztráty a tento typ komínu je v nízkoenergetických domech nepoužitelný.
09. 08. 2015
Testujeme těsnost komínu
Jedním ze společných rysů nízkoenergetických a pasivních domů je jejich těsnost vůči exteriéru. Požadavky zvýšené těsnosti musí splňovat všechny části stavby, které vytvářejí hranici mezi vnitřním a vnějším prostředím. Takovou konstrukcí je vedle obvodových stěn, střechy nebo oken také komín.