Připojení spotřebičů na komín – myslete na ně jako na jediný celek!Připojení spotřebičů na komín se může někdy jevit jako problém. Většina stavebníků rodinných domů se totiž rozhoduje ve stádiu hrubé stavby pouze pro určitý typ komínu, zatímco volbu konkrétního spotřebiče odsouvá na poslední chvíli. A není výjimkou, že po dokončené realizaci komínu podle odsouhlaseného projektu přichází investor s požadavkem na změnu spotřebiče. Chcete-li mít svůj domov nanejvýš bezpečný a komfortní, pokuste se sladit volbu spotřebiče se spalinovou cestou.


Pokud chceme správně vyřešit připojení spotřebiče na komín, je třeba si vyjasnit několik základních pojmů a souvislostí. Spotřebičem paliv rozumíme obecně zařízení pro výrobu tepla, ve kterém vznikají spaliny, které musí být odvedeny do volného ovzduší. Z pohledu norem relevantních pro komíny dělíme tyto spotřebiče dále:

 

Uzavřený spotřebič
Spotřebič v provedení C, který odebírá spalovací vzduch z venkovního prostoru nebo ze vzduchového průduchu. Spaliny od spotřebiče jsou odváděny do volného ovzduší. Tyto spotřebiče jsou nezávislé na vzduchu v místnosti, ve které jsou umístěny a provozovány. Typicky plynové uzavřené spotřebiče v provedení turbo.

 

Otevřený spotřebič
Je to spotřebič, který odebírá spalovací vzduch v prostoru, v němž je umístěn, jeho spaliny jsou odváděny do volného ovzduší. Provoz takového spotřebiče vyžaduje dostatečný přívod spalovacího vzduchu do místnosti. Není vhodný pro místnosti, kde se vytváří podtlak, například větráním. Typicky plynové atmosférické spotřebiče.

 

Uzavíratelný spotřebič
Spotřebič, u něhož lze regulovat přívod spalovacího vzduchu nasávaného z prostoru, v němž je umístěn. Toto množství nasávaného vzduchu je ovlivněno pod tlakem v sopouchu (komínovým tahem). Spaliny jsou odváděny do volného ovzduší. Typicky krbová kamna, sporáky, kotle na pevná paliva, krbové vložky…

 

Spotřebič s nezávislým přívodem vzduchu
Jeho konstrukce vychází z konstrukce uzavíratelného spotřebiče s tím, že přívod vzduchu pro spalování je řešen přes zvláštní vzduchové hrdlo. Toto hrdlo se propojí s šachtou nebo kanálem, který je otevřený do venkovního prostředí (s výhodou přidružené šachty v komínovém tělese) a tím je zajištěno, že provoz tohoto spotřebiče je nezávislý na vzduchu v místnosti, kde je umístěn.

 

Spotřebič s otevřeným ohništěm
Část ohniště není ohrazena nebo uzavřena, přívod spalovacího vzduchu je odebírán z okolního prostoru, spaliny jsou odváděny do volného ovzduší. Typicky otevřené krby, ale také krbové vložky, které umožňují tzv. otevřený provoz.

Následující odstavce pojednávají o problematice samotného připojení spotřebiče na komín. Pokud máte konkrétní dotaz, nezapomeňte využít naši rubriku Odborník radí!

Možnosti připojení spotřebičů

Pro připojení spotřebičů platí nejobecnější zásada: Spotřebiče se připojují kouřovodem do komína, který odvádí spaliny nad střechu budovy do volného ovzduší. Pouze v technicky odůvodněných případech lze volit odvod stěnou fasády do volného ovzduší, a to za podmínek, které podrobně stanoví kapitola 10 v ČSN 73 4201: 2010. Za technicky odůvodněný případ se přitom považuje rekonstrukce bytového domu, ve kterém nejsou komínová tělesa k dispozici, kde nelze zároveň postavit komín k fasádě budovy nebo do světlíku, kde nelze namontovat svislý kouřovod s funkcí komína nebo vybudovat společný komín. O možnostech dodatečné výstavby komína během rekonstrukce pojednává samostatná kategorie tohoto portálu.

 

Pozor na podtlakový ventilátor

Do prostoru, kde je umístěn uzavíratelný nebo otevřený spotřebič, musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu, který nesmí být ovlivněn podtlakovým ventilátorem nebo jiným způsobem tak, aby nebyla narušena funkce odvodu spalin komínem od spotřebiče do volného ovzduší. Je třeba si uvědomit, že jediným „motorem“, který pohání tyto spotřebiče, je komín, a to tím, že vyvolává podtlak na spalinovém hrdle spotřebiče. Pokud je tento podtlak snížen nebo zcela eliminován jiným vlivem (a tím může být třeba i spuštěný ventilátor odsavače par), dochází k nedokonalému spalování, špatnému odvodu spalin, v extrémním případě obrácením tahu a pronikání spalin do místnosti. Spotřebič se špatně zapaluje, špatně hoří, je cítit kouř. Vina se hledá na komíně, ale příčina je někde jinde. Vliv nedostatku spalovacího vzduchu se stále více a více projevuje v novostavbách s těsnými okny, ale i ve stávajících objektech po jejich výměně za nová. Proto je výhodné použití buď uzavřených, nebo na vzduchu v místnosti nezávislých spotřebičů.

Podrobnější informací o komínech pro novostavby, stejně jako o komínech pro nízkoenergetické domy, se dovíte v příslušných kategoriích tohoto portálu. 

technický detail
detail použití v praxi
použití v praxi
napojovací díl zevnitř
vnější vzhled napojovací dílu
Ostatní články této kategorie:

03. 01. 2022
Plnohodnotný krb vhodný i do městské zástavby
Vytápění dřevem je vhodným doplňkem k hlavnímu zdroji, elektřině nebo plynu. Svobodu na externích dodavatelích však přináší zejména tam, kde je snadný přístup k dřevu. Jednoznačně je tak vhodnější pro majitele rodinných domů blízko přírody, než pro obyvatele vyšších pater činžovních domů uprostřed města.
19. 10. 2021
Bytový dům, více spotřebičů a pouze jeden komín
U bytových domů, kde má každá bytová jednotka vlastní plynový kotel, není nutné řešit odvod spalin samostatným komínem u každého spotřebiče zvlášť. Společnost Schiedel nabízí systémy, na které je možné napojit až 10 stejných spotřebičů
26. 08. 2021
Ochrana kouřovodu při prostupu hořlavými konstrukcemi
Komíny Schiedel se vyznačují extrémní spolehlivostí z důvodu dlouholeté zkušennosti s jejich výrobou a vývojem. Každý produkt podstupuje před uvedením na trh složitý proces zkoušení na jehož konci je zákazníkům předložen certifikovaný komín, na který se mohou spolehnout. 
06. 04. 2021
ABSOLUTní špička mezi komíny
Jak se ale zorientovat na trhu s komíny a jaké vlastnosti by měl komín u domů postavených podle současných přísných standardů mít? 
22. 07. 2020
Továrna se bez funkčního komína neobejde
Jedním ze symbolů průmyslové revoluce byl nekonečný kouř stoupající z dosud nevídaně vysokých komínů továrních komplexů. Vypouštění spodin vysoko nad obytné domy bylo ostatně to jediné, jak zabránit štiplavému kouři, aby úplně zamořil vše kolem sebe. Většina výrobních procesů se výrazně očistila a kouř vycházející z moderních továren je téměř neviditelný. Ale přesto se ani současná výroba bez energie neobejde. Co dělat, když starý tovární komín na moderní energetické zdroje nestačí, si ukážeme na dvou příkladech? 
14. 11. 2019
Nejen rodinné domy, ale i výrobní závody se pyšní komíny od Shiedelu
Průmyslová produkce se bez energie neobejde. Ostatně kouřící majestátní tovární komíny jsou jedním ze symbolů průmyslové revoluce. I když se lidstvo snaží energetickou náročnost výrobních procesů  postupně redukovat a v mnohých ohledech se mu to i daří, komín  zůstává jedním z poznávacích znaků mnohých továren dodnes. 
06. 11. 2019
Komíny pro bytové domy a jejich specifika
Velká část bytových domů v ČR stále využívá centrální  zásobování teplem, které má ale celou řadu nevýhod. V první řadě musí obyvatelé těchto objektů počkat na začátek topné sezóny, která je vyhlášena teplárnou a ne potřebami rozdílných povah lidí.  Dále dochází k poměrně velkým ztrátám energie při cestě z tepláren do místa určení díky zastaralým rozvodů, které se promítají do účtů za teplo a teplou vodu. Další nevýhodou je závislost na externích dodávkách, jejíž výpadek může nepříjemně potrápit.
13. 02. 2019
Schiedel Absolut - univerzální certifikovaný komín pro pasivní stavby
Schiedel Absolut jednoznačně představuje technologickou špičku v oblasti komínových systémů. Jako první na světě je přímo certifikován pro pasivní rodinné domy s požadavkem roční měrné potřeby tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/(m2a).  
18. 01. 2019
Inovovaný komín Kombigas odvede spaliny od krbu i plynového kotle
Schiedel představil českým zákazníkům první novinku roku 2019. Komínový systém Kombigas je opatřen inovovaným nerezovým průduchem pro odvod spalin od plynového kotle.
31. 07. 2018
Schiedel dodal komíny do největšího datového centra v Evropě
  Na okraji Moskvy vyrostlo největší Datové centrum v Evropě. Zadavatelem a invetorem této obří stavby je přední ruská banka Sberbank. Datové centrum bude zajišťovat plynulý chod automatického operačního systému banky. Budova se rozkládá na 33 000 m2 a bude schopna pojmout až 1 exabyte informací. 
02. 11. 2017
Schiedel Absolut má novou elegantní komínovou patu
Schiedel Absolut je prvním certifikovaným komínovým systémem pro nízkoenergetické a pasivní domy. Letos prošel proměnou a to nejen na technické úrovni, ale i po vizuální stránce.
10. 10. 2017
Novinka Schiedel VermiS: Doplněk pro požárně bezpečný prostup střechou
Představujeme vám novinku Vermi S, která usnadní instalaci lehkých nerezových komínových systémů v případě jejich průchodu střešní konstrukcí.  Tento systém požárně bezpečného obalu komína vyniká oproti konkurenci nízkou cenou a velmi snadnou opracovatelností.
11. 08. 2017
Napojení plynového kotle a krbové vložky na jeden komínový systém
Komínový systém Schiedel KombiGas představuje unikátní komínovou soustavu, která umožňuje napojení dvou rozdílných spotřebičů - plynového kotle a krbové vložky. Vhodná kombinace dvou zmiňovaných zdrojů vytápění může rovněž přispět k optimalizaci energetické náročnosti budovy.
11. 08. 2017
Izostatická komínová vložka je zárukou kvality a dlouhé životnosti
Základem dobrého komína je výborná keramika. Ačkoli zděnou cihlovou šachtu nahradily promyšlené stavební systémy sestávající se z nosného pláště, vrstvy tepelné izolace a vnitřní vložky, kvalitní keramika hraje podstatnou roli i zde. Právě z ní je totiž většinou vnitřní vložka a na její kvalitě záleží, zda bude komín po mnoho let bezproblémově a bezpečně sloužit. Téměř všechny keramické komínové systémy Schiedel jsou vybaveny tzv. izostatickou vložkou, která se před vlastním vypálením lisuje za studena, stlačením téměř suchých keramických prášků do formy. Díky tomu je dokonale jednolitá a naprosto tvarově přesná. Keramické komíny jsou přitom pro uživatele velmi výhodné – mají univerzální použití, takže na ně lze napojit spotřebiče na plynná, kapalná i pevná paliva.
16. 05. 2012
Známka HiPe - označení kvality pro peletová kamna
Peletová krbová kamna si získávají stále větší oblibu u nás i ve světě a to díky tomu, že do lidských obydlí přinášejí značné teplo a také mnoho úspor pro vaši peněženku.  Výhodou peletových kamen je také řízené efektivní spalování s nižšími hodnotami zplodin, které jsou v souladu s nejnovějšími nařízeními Evropské unie a politikou ochrany životního prostředí.  Novinkou je i nová známka HiPe, díky které poznáte, která peletová kamna se pyšní tou nejvyšší účinností, která dosahuje až 97,97 %.
02. 01. 2016
Unikátní a patentovaná technologie rozšíření komínu frézou
Problémem starších komínů bývá malý průměr komínového průduchu, do kterého je třeba osadit větší vložku. Klasický způsob rozšíření průduchu vysekáváním zdiva po celé délce komínu je finančně náročný. Unikátní způsob rozšíření komínu nabízí patentovaná technologie společnosti Schiedel.