Zděný komín - tradiční materiály už nestačíJeště před třiceti lety byl nejrozšířenějším typem komínu jednovrstvý zděný komín. Komínový průduch byl tvořen dutinou ve zdivu z pálených cihel s vnitřní omítkou. Dnes sice můžeme na novostavbách stále vidět cihelné komíny, ale v naprosté většině případů jde jen o povrchovou úpravu imitující tradiční pálenou cihlu. 


 

Zděné komíny na bázi jedné cihelné vrstvy jsou v mnoha ohledech zastaralé, méně bezpečné a nevyhovují současným normám. Moderní komíny se staví z velkých tvarovek s otvorem, tzv. komínového pláště. Do něho se vkládá komínová vložka a tepelná izolace. Z toho lze odvodit:  Zatímco u jednovrstvých komínů jsou vlastnosti a stav zděného pláště komínu alfou a omegou jeho správného chodu i nejčastější příčinou poruch, u moderních vícevrstvých komínů má komínový plášť spíše druhořadý význam – hlavní provozní zátěži musí odolávat vnitřní komínová vložka.

Zděný komín bez vyvložkování – vysoce rizikový faktor

K poruchám zděného pláště komínu dochází nejčastěji v případech, kdy nebylo provedeno vložkování komínu. V důsledku nedostatečné údržby a používání nekvalitních paliv ztrácejí tyto zděné komíny těsnost, praskají a začnou být nasákavé. Pokud tedy vlastníte starý jednoplášťový komín a nechcete se pouštět do vybourání a nové výstavby, je řešením rekonstrukce. S vyvložkováním i frézováním komínů může pomoci naše rubrika Odborník radí, kam lze zasílat vaše dotazy nejen ohledně rekonstrukcí komínů.

Komínová hlava vyžaduje precizní provedení

U zděných komínů platí stejně jako u moderních komínových systémů zásada, že nadstřešní část musí být provedena s obzvláštní precizností. Nejnáchylnější na poruchy je totiž komínové zdivo právě ve své nadstřešní části, kde je vystaveno velkým povětrnostním a teplotním změnám. Komínová hlava musí být vždy provedena s obrovskou řemeslnou pečlivostí, jinak se problémům nevyhnou ani majitelé novostaveb s moderními vícevrstvými komíny. Podrobnosti ohledně rekonstrukcí, ale také komínů pro novostavby a specializovaných komínových systémů čtěte v příslušných rubrikách tohoto portálu. 

 

Pohled na původní komínovou hlavu.
Pohled do původního průduchu.
Původní poškozený komín.
Frézování průduchu.
Osazení dvířkového a sopouchového dílu.
Osazení sopouchu.
Ošetření dvířek a zadního odvětrávání.
Nová komínová hlava.
Nové ošetření ústí průduchů.
Ostatní články této kategorie:

11. 08. 2011
Ukončení komína Absolut v novém kabátě
Řešení nadstřešní části komínu pomocí prvků Final si už jednoznačně našlo své místo na trhu se stavebními materiály v České republice. Proč jsou prvky Final v současné době mezi stavebníky a investory tak oblíbené? Odpověď je nasnadě.
11. 08. 2011
Opravujeme nadstřešní část komínu
Nejvíce namáhanou částí komínu je jeho nadstřešní část. Působením povětrnostních vlivů a extrémních výkyvů teplot může docházet k zvětrávání a drolení zdiva nebo ke korozi oplechování. Rozrušené zdivo ohrožuje nejen bezpečnost střechy a provozu pod ní, může být ale i bezprostřední příčinou požáru.
11. 08. 2011
Nevhodné obklady komínových hlav
V oblasti průchodu komína střešní konstrukcí je nutné oplechování komínové hlavy. To brání pronikání vody podél komína do střešní konstrukce a do domu. Oplechování komínu se ovšem musí řídit jistými pravidly a rozhodně ho nelze zneužívat jako záplatu na zvětralé nebo vydrolené zdivo u komínové hlavy.