Zděný komín - tradiční materiály už nestačíJeště před třiceti lety byl nejrozšířenějším typem komínu jednovrstvý zděný komín. Komínový průduch byl tvořen dutinou ve zdivu z pálených cihel s vnitřní omítkou. Dnes sice můžeme na novostavbách stále vidět cihelné komíny, ale v naprosté většině případů jde jen o povrchovou úpravu imitující tradiční pálenou cihlu. 


 

Zděné komíny na bázi jedné cihelné vrstvy jsou v mnoha ohledech zastaralé, méně bezpečné a nevyhovují současným normám. Moderní komíny se staví z velkých tvarovek s otvorem, tzv. komínového pláště. Do něho se vkládá komínová vložka a tepelná izolace. Z toho lze odvodit:  Zatímco u jednovrstvých komínů jsou vlastnosti a stav zděného pláště komínu alfou a omegou jeho správného chodu i nejčastější příčinou poruch, u moderních vícevrstvých komínů má komínový plášť spíše druhořadý význam – hlavní provozní zátěži musí odolávat vnitřní komínová vložka.

Zděný komín bez vyvložkování – vysoce rizikový faktor

K poruchám zděného pláště komínu dochází nejčastěji v případech, kdy nebylo provedeno vložkování komínu. V důsledku nedostatečné údržby a používání nekvalitních paliv ztrácejí tyto zděné komíny těsnost, praskají a začnou být nasákavé. Pokud tedy vlastníte starý jednoplášťový komín a nechcete se pouštět do vybourání a nové výstavby, je řešením rekonstrukce. S vyvložkováním i frézováním komínů může pomoci naše rubrika Odborník radí, kam lze zasílat vaše dotazy nejen ohledně rekonstrukcí komínů.

Komínová hlava vyžaduje precizní provedení

U zděných komínů platí stejně jako u moderních komínových systémů zásada, že nadstřešní část musí být provedena s obzvláštní precizností. Nejnáchylnější na poruchy je totiž komínové zdivo právě ve své nadstřešní části, kde je vystaveno velkým povětrnostním a teplotním změnám. Komínová hlava musí být vždy provedena s obrovskou řemeslnou pečlivostí, jinak se problémům nevyhnou ani majitelé novostaveb s moderními vícevrstvými komíny. Podrobnosti ohledně rekonstrukcí, ale také komínů pro novostavby a specializovaných komínových systémů čtěte v příslušných rubrikách tohoto portálu. 

 

Pohled na původní komínovou hlavu.
Pohled do původního průduchu.
Původní poškozený komín.
Frézování průduchu.
Osazení dvířkového a sopouchového dílu.
Osazení sopouchu.
Ošetření dvířek a zadního odvětrávání.
Nová komínová hlava.
Nové ošetření ústí průduchů.
Ostatní články této kategorie:

26. 08. 2021
Elegantní komínový plášť NORDIC do extrémního počasí
Komín je promyšleným systémem od jeho základu až po nejvyšší bod nad střechou. Právě nadstřešní část komínového tělesa, vystavovaná permanentně nejrůznějším nepřízním počasí, musí splňovat celou řadu kritérií, aby dlouhodobě vydržela s minimálními nároky na údržbu a zároveň zajistila bezproblémový chod otopné soustavy. 
11. 08. 2011
Ukončení komína Absolut v novém kabátě
Řešení nadstřešní části komínu pomocí prvků Final si už jednoznačně našlo své místo na trhu se stavebními materiály v České republice. Proč jsou prvky Final v současné době mezi stavebníky a investory tak oblíbené? Odpověď je nasnadě.
11. 08. 2011
Opravujeme nadstřešní část komínu
Nejvíce namáhanou částí komínu je jeho nadstřešní část. Působením povětrnostních vlivů a extrémních výkyvů teplot může docházet k zvětrávání a drolení zdiva nebo ke korozi oplechování. Rozrušené zdivo ohrožuje nejen bezpečnost střechy a provozu pod ní, může být ale i bezprostřední příčinou požáru.
11. 08. 2011
Nevhodné obklady komínových hlav
V oblasti průchodu komína střešní konstrukcí je nutné oplechování komínové hlavy. To brání pronikání vody podél komína do střešní konstrukce a do domu. Oplechování komínu se ovšem musí řídit jistými pravidly a rozhodně ho nelze zneužívat jako záplatu na zvětralé nebo vydrolené zdivo u komínové hlavy.