Z malých krbových kamen už nemusí trčet dlouhá roura kouřovodu!Chcete některou z místností ve svém novém domě vybavit menšími krbovými kamny? Komplikace mohou nastat při napojování malého spotřebiče do komínu. Nechcete-li, aby vaše kamna „velikosti XS“ hyzdila jednou tak vysoká roura kouřovodu, musíte volbě spotřebiče přizpůsobit komínový systém.


Překážky, na které narazíte u běžných systémů

Pokud chceme malý spotřebič připojit s co nejkratším kouřovodem, nejlépe přímo do komínu, obvykle narazíme na dva problémy. První komplikací bývá sestava komínové paty (spodní části komína), která má vždy určenou výšku, do které kouřovod nelze připojovat. V produktovém listu každého systému ji obvykle nalezneme pod údajem o nejmenší možné výšce osy napojení kouřovodu.  Například u nejoblíbenějšího komínového systému Uni*** Plus, činí tato výška 116 cm. Pořizujeme-li si miniaturní krbová kamna, která budou mít na výšku 50 - 60 cm, bude roura kouřovodu končit ještě jednou tak vysoko jako spotřebič.

 

Při napojování spotřebičů už nepotřebujete násobilku

Druhým problémem je tzv. modulová skladba řady moderních komínových systémů (týká i zmiňovaného Uni*** Plus).  Většinou jde o komíny s "klasickou" šamotovou vložkou, kterou vzhledem k jejím zámkovým spojům nemůžeme krátit. Tento typ vložek proto předem definuje výšku kouřovodu v násobcích své délky, například 33 cm. Přímé připojení rovným krátkým kouřovodem lze tedy provést jen v těchto výškových úrovních (tj. modulech).

 

Komínová vložka, kterou lze libovolně krátit

Tohoto zdánlivě neřešitelného technologického oříšku se chopili technologové společnosti Schiedel a podařilo se jim vyvinout systém s variabilní výškou připojení kouřovodu s názvem Schiedel Absolut Vari. „Absolut“ v názvu produktu odkazuje na použitý komínový systém. V našem případě je důležitá především jedna jeho charakteristika: komín Schiedel Absolut nepoužívá zmiňované „klasické“ šamotové vložky, nýbrž tenkostěnné keramické vložky s celokeramickými hrdlovými spoji. Díky takovému způsobu spojování můžeme vložku libovolně zkrátit na potřebnou délku, a tím přizpůsobit s potřebnou přesností výšku osazení T kusu pro napojení kouřovodu podle požadavku spotřebiče.

 

Pro přímé napojení spotřebičů o minimální výšce 50 cm

Z pohledu přímého připojování malých spotřebičů je však u systému Absolut Vari zásadní nové unikátní řešení skladby komínové paty. Zde byly zvoleny a použity prvky tak, aby konstrukce komínové paty zabrala minimální možnou výšku. Výsledek technického řešení je v oblasti komínových systémů doslova jedinečný, neboť ve svém důsledku umožní přímé napojení i těch spotřebičů, kde osa jejich kouřového hrdla je ve výšce 50 až 55 cm.

 

 

Běžné komínové systémy neumožňují variabilní napojení spotřebiče.
Schéma: atypická pata Absolut Vari.
Schéma: atypická pata Absolut Vari.
Základní souprava pro napojení spotřebiče v systému Absolut Vari.
Absolut Vari umožňuje přímé napojení spotřebičů i o min. výšce 50 cm.
Krbová kamna už nemusí hyzdit dvakrát taková roura kouřovodu.
Ostatní články této kategorie:

02. 04. 2019
Jak na ekologické vytápění dřevem
Společnost Schiedel je leadrem ve výrobě komínových systémů. V současnosti však nabízí svým zákazníkům více. Zákazníci mají na výběr z několika komínových systémů, jejichž součástí je krbová vložka. Základním předpokladem vytápění s minimální produkcí CO2 a dalších škodlivin je moderní krbová vložka s optimálním výkonem, který odpovídá prostoru určeného k vytápění. Důležitým aspektem je ale i  obsluha topného tělesa. Zkrátka to, co do kamen přikládáme a jakým způsobem ovlivňuje míru znečištění kouře, který následně z komína vychází.
11. 08. 2017
Potřebujete dodatečný komín? Máme pro vás řešení.
Důvodů k výstavě dodatečného komína je mnoho.  V některých stavbách zejména z 90. let komín chybí úplně a vytápí se elektřinou. Někde je komín napojený na hlavní zdroj vytápění a majitelé touží po doplňkovém zdroji tepla v podobě krbu.
29. 09. 2015
Pozor na falešné kominíky
Nenechte se napálit a dejte si pozor na falešné kominíky. Svým jednáním ohrožují Vás i Vaše blízké.
30. 06. 2014
S výběrem komína pomůže konfigurátor, nebo-li váš komínový průvodce
Vybíráte komín? S aplikací konfigurator.schiedel.cz se během okamžiku zorientujete v tom, co potřebuje váš dům i kolik vás to bude stát. Internetová „kalkulačka“ je založena na jednoduchých příkazech a pro lepší představu doplněna kompletními vizualizacemi. Po zadání základních parametrů zde během chvíle zjistíte, jak bude komín z nabídky Schiedel vypadat a na kolik vás zvolená varianta přijde.