Schiedel dodal komíny do největšího datového centra v Evropě 

Na okraji Moskvy vyrostlo největší Datové centrum v Evropě. Zadavatelem a invetorem této obří stavby je přední ruská banka Sberbank. Datové centrum bude zajišťovat plynulý chod automatického operačního systému banky. Budova se rozkládá na 33 000 m2 a bude schopna pojmout až 1 exabyte informací. 


 

Stavba má za úkol zajišťovat větší spolehlivost počítačového systému finančního domu Sberbank, na který se spoléhají téměř tři čtvrtiny obyvatel Ruské federace. Má rovněž zabezpečit hladký průběh stále se zvětšující IT infrastruktury.


Pro bezproblémový chod celé budovy bylo klíčové zaručit spolehlivou a nepřetržitou dodávku energií, bez které by se provoz 2000 plánovaných serverů neobešel.
Případný výpadek elektrické energie  je řešen záložným systémem DRUPS od holanské společnosti Hitec Power Protection. Generátory jsou napájeny naftovými motory Cummins. Kapacita záložního systému je 1880 kW při nepřetržitém provozu.
Dalším důležitým úkolem projektantů bylo zajistit odvod spalin z výkonných naftových motorů. Instalované komínové systémy musely splňovat požadavky na provozní teplotu dosahující 450 °C a přetlaku do 5000 Pa.

 

Celkem bylo třeba instalovat 24 maximálně odolných komínových systémů z nichž každý dosahuje délky cca 50 metrů. Při výběru dodavatele komínového systému  bylo zásadních několik kritérií. Jedinou společností, která byla schopna splnit všechny požadavky investora byla společnost Schiedel. Co rozhodlo bylo zaručení bezpečnosti provozu, dlouhé životnosti, dokonalé těsnosti celého systému a statické pevnosti jednotlivých komínů. Finální výběr padl na nerezový komínový systém HP 5000 o půměru 450mm, který se umísťuje do průmyslových provozů při požadavku na přetlak ve spalinové cestě až do 5000 Pa a při vysokých provozních teplotách až do 600 °C .
V projektu datového centra bylo 20 m spalinové cesty každého komínové tělesa vedeno interiérem, kde se pohybují zaměstnanci a nachází se tam extrémně drahé vybavení. Alfou a omegou při výběru byla bezpečnost a bezchybnost provozu.  Komínový systém je proto uvnitř budovy opatřen 75mm izolace, která chrání veškeré vybavení v blízkosti komínových těles.

 

Celkem 32 m každého komínového tělesa je poté vedena po fasádě.  Dalším důležitým parametrem při výběru komínového tělesa byla statická pevnost, protože  udova umístěna na holé pláni je v dané oblasti vystavena silným poryvům větru.
Investor měl na výběr z několika místních i zahraničních doda Schiedel vatelů komínových systémů, ale nakonec jak již bylo řečeno výše to byla pouze společnost, která byla schopna splnit všechny požadavky projektanta a investora.

 

Ostatní články této kategorie:

14. 11. 2019
Nejen rodinné domy, ale i výrobní závody se pyšní komíny od Shiedelu
Průmyslová produkce se bez energie neobejde. Ostatně kouřící majestátní tovární komíny jsou jedním ze symbolů průmyslové revoluce. I když se lidstvo snaží energetickou náročnost výrobních procesů  postupně redukovat a v mnohých ohledech se mu to i daří, komín  zůstává jedním z poznávacích znaků mnohých továren dodnes. 
06. 11. 2019
Komíny pro bytové domy a jejich specifika
Velká část bytových domů v ČR stále využívá centrální  zásobování teplem, které má ale celou řadu nevýhod. V první řadě musí obyvatelé těchto objektů počkat na začátek topné sezóny, která je vyhlášena teplárnou a ne potřebami rozdílných povah lidí.  Dále dochází k poměrně velkým ztrátám energie při cestě z tepláren do místa určení díky zastaralým rozvodů, které se promítají do účtů za teplo a teplou vodu. Další nevýhodou je závislost na externích dodávkách, jejíž výpadek může nepříjemně potrápit.
13. 02. 2019
Schiedel Absolut - univerzální certifikovaný komín pro pasivní stavby
Schiedel Absolut jednoznačně představuje technologickou špičku v oblasti komínových systémů. Jako první na světě je přímo certifikován pro pasivní rodinné domy s požadavkem roční měrné potřeby tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/(m2a).  
18. 01. 2019
Inovovaný komín Kombigas odvede spaliny od krbu i plynového kotle
Schiedel představil českým zákazníkům první novinku roku 2019. Komínový systém Kombigas je opatřen inovovaným nerezovým průduchem pro odvod spalin od plynového kotle.
02. 11. 2017
Schiedel Absolut má novou elegantní komínovou patu
Schiedel Absolut je prvním certifikovaným komínovým systémem pro nízkoenergetické a pasivní domy. Letos prošel proměnou a to nejen na technické úrovni, ale i po vizuální stránce.
10. 10. 2017
Novinka Schiedel VermiS: Doplněk pro požárně bezpečný prostup střechou
Představujeme vám novinku Vermi S, která usnadní instalaci lehkých nerezových komínových systémů v případě jejich průchodu střešní konstrukcí.  Tento systém požárně bezpečného obalu komína vyniká oproti konkurenci nízkou cenou a velmi snadnou opracovatelností.
11. 08. 2017
Napojení plynového kotle a krbové vložky na jeden komínový systém
Komínový systém Schiedel KombiGas představuje unikátní komínovou soustavu, která umožňuje napojení dvou rozdílných spotřebičů - plynového kotle a krbové vložky. Vhodná kombinace dvou zmiňovaných zdrojů vytápění může rovněž přispět k optimalizaci energetické náročnosti budovy.
11. 08. 2017
Izostatická komínová vložka je zárukou kvality a dlouhé životnosti
Základem dobrého komína je výborná keramika. Ačkoli zděnou cihlovou šachtu nahradily promyšlené stavební systémy sestávající se z nosného pláště, vrstvy tepelné izolace a vnitřní vložky, kvalitní keramika hraje podstatnou roli i zde. Právě z ní je totiž většinou vnitřní vložka a na její kvalitě záleží, zda bude komín po mnoho let bezproblémově a bezpečně sloužit. Téměř všechny keramické komínové systémy Schiedel jsou vybaveny tzv. izostatickou vložkou, která se před vlastním vypálením lisuje za studena, stlačením téměř suchých keramických prášků do formy. Díky tomu je dokonale jednolitá a naprosto tvarově přesná. Keramické komíny jsou přitom pro uživatele velmi výhodné – mají univerzální použití, takže na ně lze napojit spotřebiče na plynná, kapalná i pevná paliva.
16. 05. 2012
Známka HiPe - označení kvality pro peletová kamna
Peletová krbová kamna si získávají stále větší oblibu u nás i ve světě a to díky tomu, že do lidských obydlí přinášejí značné teplo a také mnoho úspor pro vaši peněženku.  Výhodou peletových kamen je také řízené efektivní spalování s nižšími hodnotami zplodin, které jsou v souladu s nejnovějšími nařízeními Evropské unie a politikou ochrany životního prostředí.  Novinkou je i nová známka HiPe, díky které poznáte, která peletová kamna se pyšní tou nejvyšší účinností, která dosahuje až 97,97 %.
14. 11. 2011
Připojení spotřebičů na komín – myslete na ně jako na jediný celek!
Připojení spotřebičů na komín se může někdy jevit jako problém. Většina stavebníků rodinných domů se totiž rozhoduje ve stádiu hrubé stavby pouze pro určitý typ komínu, zatímco volbu konkrétního spotřebiče odsouvá na poslední chvíli. A není výjimkou, že po dokončené realizaci komínu podle odsouhlaseného projektu přichází investor s požadavkem na změnu spotřebiče. Chcete-li mít svůj domov nanejvýš bezpečný a komfortní, pokuste se sladit volbu spotřebiče se spalinovou cestou.
02. 01. 2016
Unikátní a patentovaná technologie rozšíření komínu frézou
Problémem starších komínů bývá malý průměr komínového průduchu, do kterého je třeba osadit větší vložku. Klasický způsob rozšíření průduchu vysekáváním zdiva po celé délce komínu je finančně náročný. Unikátní způsob rozšíření komínu nabízí patentovaná technologie společnosti Schiedel.