Někdy není jiná možnost, než postavit komín nový!Ještě než začneme pomýšlet na rekonstrukci komínového průduchu pomocí moderní komínové frézy, je třeba provézt detailní průzkum komínového tělesa a odhalit příčinu poškození komína (promáčení, netěsnosti, rozpad zdiva). Jaké okolnosti mohou frézování komínu znemožnit?


Polorozpadlé zdivo

Polorozpadlé komínové šachty je lepší rovnou vybourat a komín postavit nový. Při frézování vznikají vlivem vysokých otáček komínové frézy otřesy a vibrace, díky nimž se může statika komínového pláště narušit a konstrukce nekvalitního komínu se může zcela zhroutit.
Nově jsou nabízeny možnosti vrtání průduchu korunkovými vrtáky s poznámkou, že vrtání je poněkud šetrnější a přesnější. Tuto „výhodu“ nelze jednoznačně prokázat a v případě drobných úhybů nutno přijmout, že korunka bude pokračovat svisle, tedy i mimo trasu komínového průduchu.

 

Pozor na dřevěné trámy!

Jistá rizika může frézování obnášet u starších chalup a domů, které mají konstrukce stropů provedeny převážně z nosných dřevěných prvků s rákosovým záklopem. Hořlavé konstrukce (střešní a stropní trámy, zárubně dveří, obklady stěn apod.) často lícují, v horším případě i zasahují do komínového tělesa. Při frézování se mohou vydrolit spáry mezi cihlami komínové šachty a cihly uvolnit. Pokud se toto stane ve stropním prostupu, kde se nacházejí zmiňované konstrukční prvky, dojde k vážnému narušení požární bezpečnosti objektu.

 

Nerovnosti komínu

Fréza nikdy komín nenarovná, pouze kopíruje stávající tvar. Je-li komín uskočený a fréza projde původním průduchem, je možné komín frézovat (zprav. si fréza poradí s 15ti stupňovým vybočením komína). Jestliže je komín uskočený a fréza neprojde komínovým průduchem, potom nelze komín vyfrézovat bez případných dalších zásahů do komínového tělesa. Toto je nutné zjistit při prohlídce před frézováním.

 

Materiál, se kterým si fréza neporadí

Fréza si neporadí s cementovými a betonovými rourami, které mohou mít vnitřní zpevnění ocelovým armováním. Nelze frézovat kameninové odpadní roury, které se mnohdy používaly v komínech před rokem 2000. Fréza si stěží poradí se šamotovými pouzdry, které většinou nefrézuje, ale rozdrtí. V takovém případě nám opět nezbývá, než realizovat komín nový (asi 10% případů).

 

Pozor na instalace!

Pozornost bychom měli také zaměřit na potenciální průchody instalací přes komínové zdivo (vodovodní trubky, el.vedení). Ty sice nejsou pro frézování komínu přímou překážkou, jeho průběh ale mohou pěkně zkomplikovat! Materiály z plastů, pryže a plstí, které se používají pro vodu, její izolaci a elektrorozvody jsou hořlavé. Zeslabené komínové zdivo nedává dostatečnou tepelnou ochranu a v krajním případě, při vznícení nečistot v komínové vložce, prochází vysoká teplota až na povrch komínového pláště. Potom je ohrožena i instalace, která prochází přes komín.

 

Komínový průduch po vyfrézování.
Pohled do původního průduchu.
Sanace komínové hlavy.
Pohled na komínovou zeď.
Osazení sopouchu.
Osazení dvířek.
Komínový průduch po vyfrézování.
Frézování komínového průduchu.
Pohled do původního komínového průduchu.
Pohled na komínovou hlavu původního komínu.
Ostatní články této kategorie: