Odborník radíJsme majiteli starého domu se zděným komínem, vedeným se sklepa a rádi bychom v podkroví postavili nový systémový komín a rozhodujeme se, jestli použít šamotové či nerezové vložky. V budoucnu bude v přízemí domu na komín napojena krbová vložka s teplovodním výměníkem. Můžete nám proto doporučit, zdali zvolit vložky šamotové či nerezové?
Je nutné si uvědomit, že krbová vložka s teplovodním výměníkem je ve své podstatě kotel ústředního topení. Proto se na připojení a provoz takového topidla vztahují veškeré požadavky, jak na zdroj ÚT. Proto je nutno si odpovědět, jaká je životnost komínových vložek keramických a kovových. Výrobci vesměs poskytují záruku na kovové materiály v komínech do 10 let, na keramiku 30 let, jako to dělá výrobce komínu Schiedel. Doporučujeme proto zvolit komínový systém s kvalitními keramickými vložkami, které vyrábí totožný výrobce jako celý komínový set.


Stavíme nový rodinný dům a plánujeme instalaci jednoprůduchového komínu vedeného u ubvodové zdi. Uvnitř domu budou krbová kamna a z venku otevřený zahradní krb. Mohu oba spotřebiče napojit do jednoho průduchu?
Do společného komínového průduchu není možné napojit dva krby, případně krbové vložky. Pokud by byl v jednom případě krb a ve druhém krbová kamna, pak zde platí stejné omezení. Současné technické a bezpečnostní požadavky na spotřebiče paliv a spalinové cesty (viz ČSN 73 4201 – komíny a kouřovody, připojování spotřebičů paliv, ČSN 73 4230 – krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm a ČSN EN 13 240 – lokání spotřebiče na pevná paliva) nedovolují společné připojení dvou topidel na jednu spalinovou cestu. Není zde rozhodující, jaký je průměr průduchu, jeho výška, ani druh materiálu. V případě připojení dvou topidel výše uvedeného typu na společnou spalinovou cestu, neprojde tento stav revizi spalinové cesty, nutné pro kolaudací objektu dle Stavebního zákona č.183/2006 Sb., § 11


Je vhodné přivádět vzduch pro krbovou vložku přes společný komín? Myslím tím pomoci víceúčelové šachty např. u komínu Absolut. Myslím si, že může dojít k ohřátí vzduchu v komíně a tím pádem dojde ke špatnému tahu krbové vložky. Jakou formou byste tedy doporučil přívod vzduchu pro krbovou vložku?
Přívod vzduchu samostatnou větrací šachtou u komínu SCHIEDEL UNI, případně ABSOLUT je možný, bez většího vlivu na funkci zhoršeného tahu komína u připojeného spotřebiče paliv. Pokud posuzujeme rozdíly teplot, pak teplota spalin v rozmezí 250 °C až 330 °C je nesrovnatelně vyšší, než možná teplota vzduchu, který prochází pomocí víceúčelové šachty. Komínová konstrukce odolává vysokým teplotám spalin jednak vnitřní vložkou, dále izolací a neposledně i samotnou hmotou betonové tvárnice. I při zvýšených teplotách spalin nedochází k vyšší teplotě na povrchu komínového pláště, jak přípustných 52°C. Za daných okolností je mimo obavu, že ve víceúčelové šachtě dojde k takovému nárůstu teploty, aby jakkoliv docházelo ke snížení funkce nasávání vzduchu pro spalování, nebo k protiproudu vzduchu.


V domě máme jeden komín, do kterého ústí v přízemí krbová kamna. Chtěli bychom si postavit druhá kamna nebo krb v 1. patře. Je možné tento komín využít i v 1. patře nebo musí být komín nový? A jak by měl být vysoký?
Připojení lokálních spotřebičů na pevná paliva i ze dvou sousedních podlaží téže užitkové jednotky je možné již velmi dlouho. Nejdříve je nutné zjistit prostřednictvím kominíka použitelnost komína (průduchu) pro připojení dvou spotřebičů z pohledu dostatečnosti pro společný výkon spotřebičů paliv (max.2x10 kW) včetně výšky vyústění nad druhým sopouchem (minimálně 5m). A zajistit minimální podmínky pro přívod vzduchu. ČSN 73 4201 z roku 2010 povoluje připojení dvou lokálních spotřebičů na pevná paliva ze dvou sousedních podlaží téže užitkové jednotky jak předcházející předpisy se dvěma doplňky: 1. Zvýšil se výkon lokálních topidel na 15 kW (lze tedy připojit spotřebič na pevná paliva až do výkonu 15 kW za podmínky dostatečnosti komínového průduchu) 2. je ale vysloveno omezení pro připojení ke společné spalinové cestě pro krby, krbová kamna a krbové vložky.


Pojem krbová kamna se vžil jako obchodní název a mnohdy jsou topidla pojmenována pouze jako kamna, nebo kachlová kamna. Proto je rozhodující požadavek výrobce, který nechává určitý typ kamen zkoušet v autorizované zkušebně, případně používá v kamnech určitý typ spalovací komory (ohniště) s již schváleným certifikátem. Pak je důležitý návod výrobce k připojení kamen na společnou spalinovou cestu a údaje uvedené na identifikačním štítku. Tam může výrobce vyznačit, že jeho kamna lze připojit pouze na samostatnou spalinovou cestu. Tento požadavek musí zákazník a následně i kominík (Revizní technik komínů – spalinových cest), provádějící revizi spalinové cesty po připojení spotřebičů paliv, respektovat. Pro tento požadavek není nutno zavrhovat možnost připojení i dvou lokálních spotřebičů paliv na společnou spalinovou cestu i ze dvou sousedních podlaží téže užitkové jednotky. Požádejte blízkého Revizního technika komínů (spalinových cest) o prověření komína ve Vašem domě a nechte si u odborného prodejce poradit se vhodným výběrem kamen.


Plánuji stavbu přízemního rodinného domu s krbovou vložkou plus akumulační nádrží a nemohu se rozhodnout, jaký typ komínu zvolit – zdený nebo nerezový. Jaké jsou mezi nimi základní rozdíly? A který typ je pro novostavbu rodinného domu vhodnější?Klasické zděné komíny se v dnešních novostavbách používají opravdu již minimálně. Hlavní příčinou, proč se vyvinuly vícevrstvé konstrukce komínů, byla výroba spotřebičů s vyšší účinností, kde stále ve větší míře začalo docházet ke kondenzaci ve spalinách. Nejdříve u plynu, dnes i u spotřebičů na pevná paliva. Pokud je v takovém spotřebiči navíc teplovodní výměník dochází k dalšímu ochlazování spalin a kondenzaci. Pokud jde o další výhody vícevrstvých (třeba nerezových) komínů, tak je třeba zmínit určitě menší nároky na prostor, rychlou stavbu nebo montáž, díky hladkým vnitřním vložkám výborný tah, minimální zanášení sazemi. Výhodná je nízká hmotnost, roztápění spotřebiče je potom rychlé, samozřejmě garantovaná požární bezpečnost atd.


Chceme si koupit chatu a postavit venkovní komín. Můžete mi poradit s nějakým odkazem na návod a podrobný popis venkovních komínů? A dají se tyto komíny pořídit i v jiné barvě než je nerez?
Barevné provedení nerezových plášťů je možné a např. následující odkaz zobrazuje některé barvy pláště podle požadavku investora tak, aby odpovídaly barvě fasády: http://www.schiedel.cz/kominy-a-jejich-provedeni/reference-nerezove-kominy/bytove-domy-lutin Technické podklady k některým lehkým třívrstvým systémům najdete např. na adrese: http://www.schiedel.cz/ke-stazeni/technicke-podklady


Jaká je stanovená minimální účinná výška pro komínu pro napojení spotřebiče? Mohu na komín o výšce pouhých 5,5 napojit krbová kamna?
Dobrý den, problematiku tzv. minimální účinné výšky nutné pro funkci spotřebiče řeší v čl. 9.2.1.3 ČSN 73 4201. Zde se stanoví, že minimální účinná výška (výška od zaústění kouřovodu do komínu po jeho ústí) je 5 m. V jednotlivých případech je možno připojit lokální spotřebič i do komínového průduchu s menší účinnou výškou než 5 m, pokud se výpočtem prokáže, že tato výška je pro daný spotřebič dostačující. Doporučuji nechat provéstt výpočet spalinové cesty pro Váš konkrétní spotřebič, jednoduše můžete využít pro zadání například tento odkaz: http://podpora.schiedel.cz/?page=form_s


Zvažujeme koupi novostavby rodinného domu který nemá komín a chtěli bychom si nechat vystavět komín venkovní (stavebnice či nerezové trubky) pro krbová kamna. Bohužel k jediné stěně kde připadá komín v úvahu je přistavěna garáž tzn. komín by musel nejprve projít zdí mezi obývacím pokojem a garáží a teprve pak střechou garáže ven. Je toto řešení možné? Není v rozporu s normami?
Dobrý den, při použití certifikovaného systému s garantovanými parametry to problém není. Napojení kouřovodu od krbových kamen skrz zeď do komínového tělesa rovněž neodporuje platným předpisům. Komín musí být po celé délce kontrolovatelný a čistitelný. Není-li to možné zajistit přímo z ústí komína (opřený žebřík opradu nestačí), lze využít čl 8.2.4.1 ČSN 73 4201 z roku 2010, který připouští zřízení kontrolních a vymetacích otvorů (dvířek) nad střechu budovy nebo půdního prostoru tak, že tento otvor nebude ve vzdálenosti větší než 6m od komínového ústí. Myslím, že ve Vašem případě je možné použít jak klasickou stavebnici, tak i některý lehký systém (inspirace např viz předchozí dotaz), je na zvážení, která z variant bude pro Vás technologicky přijatelnější.


Kupujeme hotový dům, který je vytápěn jen elektřinou a my máme strach, že v zimě nebude vytápění spolehlivé a my zůstaneme bez topení. Dům nemá komín a my bychom rádi instalovali krbová kamna. Je možné komín do domu vestavět dodatečně? Neradi bychom zároveň v domě moc bourali, je možné instalovat nějaký komín i bez zbytečných demoličních prací?
Případ, který řešíte, není ojedinělý a myšlenka pořízení druhého nezávislého zdroje vytápění je rozhodně správná. Dodatečná vestavba je každopádně možná, výhodné může být použití lehkých nerezových komínových systémů, jejich stavba klade menší nároky na zásah a stavební úpravy stávajících objektů. Pro inspiraci doporučuji třeba tento odkaz: http://www.youtube.com/watch?v=u9_NimXAHME&list=UURsjiSD1OxcW-ari_6SbLKg&index=4&feature=plcp Dále Vám jistě poradí přímo některý z techniků firmy.


Do místnosti na chalupě bych chtěl instalovat krbové kamna. Místnost nemá komín. Chtěl bych ho zřídit za venkovní stěnou u sedlové střechy. Komín by sloužil jen pro tyto krbové kamna. Jaký komínový systém bych měl použít?
Pro Váš záměr můžete použít "klasický" stavebnicový komín s keramickou vložkou přistavěný k vnější stěně. Je třeba dodržet bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů (obvykle 5 cm) a komín přikotvit k nosné stěně vždy po cca 3m. Komín je nutno založit na dostatečně únosný základ. Druhou možností je zvolit lehký nerezový komín, jeho stavba je jednodušší, je ovšem otázkou, jak bude nerezové těleso na stěně chalupy vypadat.


V novostavbě přízemního rodinného domu je uvažováno s krbem (krbová vložka o výkonu 10, příp. 13kW, bez výměníku tepla)napojeným na jednoprůduchový komín Schiedel UNI, dle vyjádření firmy, nabízející provedení krbu spostačujícím průměrem průduchu 16 cm. Celková výška komínu je 7,5m od podlahy 0,00. Prostor, kde bude krb umístěn má plastová okna a balkonové dveře s možností mikroventilace. Jaká varianta komína by byla pro daný případ nejvhodnější (s ohledem na zajištění dostatečného množství vzduchu pro spalovací proces)?
V novostavbě s těsnými otvorovými výplněmi je vždy lepší, pokud bude provozován spotřebič jako nezávislý na vzduchu v místnosti. Na trhu je již celá řada spotřebičů vybavených hrdlem pro přívod externího vzduchu - ten může být přiveden dobře izolovaným potrubím pod podlahou nebo tepelně izolovanou šachtou v komínovém tělese. V tomto případě bych "nahradil" komín UNI komínem ABSOLUT.


Doporučujete na komín osazovat stříšky? Máme nový rodinný domek, komín využíváme jako druhý zdroj, když si chceme přitopit nebo užít příjemný večer u krbu.
Komínové stříšky si lidé nejčastěji osazují kvůli obavám z povětrnostních podmínek, které by mohly mít vliv na komínový tah. Při osazování jakéhokoliv zařízení na ústí komína je však nutné si uvědomit, že vzniká překážka, kterou musí překonávat spaliny proudící z komína do volného ovzduší. U málo využívaných komínů je přirozené, že v různých klimatických oblastech může docházet ke zvýšení vnikání dešťových srážek do komína. Je proto možné použit komínovou stříšku schváleného typu, kterou ke svému produktu nabízejí výrobci komínů. Každý výrobek na spalinové cestě musí být schválen ke svému používání a kutilské výrobky se v tomto případě důrazně nedoporučují. Nevhodný tvar stříšky nad komínovým ústím, případně jeho špatná instalace, mohou způsobit nefunkčnost odvodu spalin a přímé ohrožení života a zdraví uživatelů spotřebičů paliv.


Pro jaký typ komínu je vhodné zvolit kondenzační kotel a proč?
Kondenzační spotřebiče jsou moderní výrobky odpovídající technickému stavu doby. Využívají tepla obsaženého ve spalinách a tím zvyšují účinnost zařízení. Důsledkem pro odvod spalin jsou spaliny velmi chladné (cca 40°C) a těžké a proto je k jejich pohybu používán ventilátor. Z nabídky komínových systémů firmy Schiedel se jedná o systémy Absolut, Avant-Primo, Multi z oblasti nově budovaných komínů. Ze sanačních systémů jsou to systémy TechnoFix PRIMA1, TechnoFix 2000, TechnoStar ICS a TechnoFlex s použitím těsnění ve spojích vložek a systémy Keranova a ProGasFlex.


Kliknutím sem zobrazíte všechny dříve položené dotazy.

3gvpxw

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

9sw875

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

4guorb

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

3e9v5q

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

jup980

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

iy864n

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

j8ha1i

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

fpmguk

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

4bcnfr

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

n5sw0v

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

maeibg

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

ywbg20

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

0dki29

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

ywcl4c

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

9fpqwc

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

peu5cs

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

ntbnq5

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

oap4wy

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

s9otfw

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

x2ba9j

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

mun52p

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

foi7fk

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

86wjdl

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

rica4j

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

6otp4f

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

sg5rpn

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

67e0x7

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

4eytiu

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

04ncvh

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

88a9vs

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

Dobry den, prosim o pomoc pri vyreseni nedostatku, zjistenych pri provedene kontrole a cisteni spalinove cesty. Ve zprave je uvedeno nasledujici- cituji: "Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Hořlavé konstrukce v blízkosti komínového pláště -polystyrenove zatepleni fasády (•Provést a úpravu a zabezpečení hořlavých materialů kolem komína (Zajistit min.odstup hořlavých materiálů od omítnutého komínového pláště 50 mm. V případě že to není technicky možné a nejedná se o nosné konstrukce, vložit mezi řádně omítnutý komínový plášť a hořlavý materiál nehořlavou např. sibralovou desku o tl. nejméně 1 cm podloženou plechem a hořlavé materiály impregnovat proti vlhkosti ) Vyústění komína v nadstřešní části nemá normovou výšku 650 mm nad větrný úhel hřebene střechy (provést nastavení komína na normovou hodnotu)." Pozvala jsem jiz dve stavebni firmy, a ukazala jsem jim tuto Revizni zpravu s tim, aby tyto nedostatky odstranili. Obe firmy ale pusobily velice rozpacite, nejiste, mela jsem dojem, ze si s popsanim nedostatku, uvedenych v Revizni zprave nevedi rady, Diskutovali mezi sebou, kazdy mel na reseni jiny nazor a tak jsem nabyla dojmu, ze je lepsi radeji "od nich dal". Tuto vec se snazim vyridit jiz od rijna 2011 a zatim jsem nenasla firmu, ktera by se mi jevila jako kompetentni.Tim myslim, ze si precte tuto Revizni zpravu a okamzite vi, o co jde. Chci totiz zalezitosti,uvedene ve Zprave vyresit korektne a ne tak, ze prijde zase Revizni technik a bude mit dalsi pripominky a odhali dalsi nedostaky. Moje prosba na Vas tedy je, zda mi muzete poradit, na koho se konkretne obratit, aby nedostatky z Revizni zpravy odstranil? Dekuji. Jaroslava

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, to co je posáno, předpokládám že objektivně, v revizní zprávě, jsou opravdu závady, které by neměl zodpovědný revizní technik přehlédnout. Ve zprávě je i popsán návrh na řešení nápravy, zde nevidím problém jak v navrženém řešení, tak v jeho provedení. Prodloužení komínu na požadovanou výšku (záleží také na tom, o kolik?) bych řešil buďto prostým zvýšením jeho konstrukce (jaký systém nebo jaká technologie?) nebo - v případě větší výšky - nerezovým komínovým nástavcem. S tím by si měla poradit asi běžná kominická firma (viz také http://www.schiedel.cz/schiedel-kontakty/obchodni-zastoupeni-nerezove-kominy-a-obnova ). Rovněž v provedení nehořlavé vložky mezi komínové těleso a polystyrén by nemělo být problémem. Stačí vyříznout drážku, vložit nehořlavou izolační vložku a provést povrchovou úpravu třeba i pomocí překrytí kovovou lištou, aby dopad do vzhledu fasády byl minimální. S tím by si řemeslník měl určitě poradit.

Dobrý den,obracím se na Vás s dotazem: mámkomín Schiedel průměr průduchu 200 mm o účinné výšce 8,75m. V řízemí je do tohoto komínu zaveden kotel ÚT zn. Dakon 24kw. Mohu do tohoto komína připojit další spotřebič na dřevo o výkonu 10kw? Předem Vám děkuji za odpověď. Jan Kolář

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, v tomto případě technické normy (ČSN 73 4201) tuto možnost, bpohužel, nepřipouštějí. Každý kotel ústředního vytápění musí mít samostatný komínový průduch, do kterého nesmí být připojen další spotřebič.

Dobry den,obracim se na Vas z dotazem ohledne cihelneho komina.Na starsi cihlovy komin ze svetlosti 600 x 400 mm vysce 5m od zdere jsme pripojily krbovou vlozku 14 kw bez vymeniku. Tento komin je v dobrem stavu.Musi se nechat podle nejake zakonne normy vyvlozkovat aby splnoval kryteria pro revizni zpravu?

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, technické normy stále ještě připouštějí použití tzv. jednovrstvých komínů, takže z tohoto pohledu vložkování není jednoznačně podmíněno pro jeho užívání. Druhou věcí je, že průduch 600 x 400 mm je pro daný spotřebič výrazně předimenzovaný, při provozu bude docházet ke kondenzaci ve spalinách, zanášení komínu sazemi a dehtem a také k pomalému narušení spár ve zdivu. Rozhodující je potom technický stav zdiva a je také na kominíkovi, aby při kontrole rozhodl, zda je tento stav vyhovující, či již nikoliv. Za sebe bych doporučil o vyvložkování do budoucna uvažovat, navíc optimalizace průžezu průduchu vzhledem k výkonu připojeného spotřebiče přispěje k jeho lepší funkci a vyšší účinnosti.

Dobrý den, máme komín z pálených cihel uvnitř nadoraz obezdená ker. tvarovka (čtverec 20x20cm). Komín budeme vložkovat 17tkou nerezem, zřejmě až do sklepa (prý by to šlo jen pod napojení na krb kamna!? Můj dotaz se týká nadstřešní části, jak ji nejlépe ochránit, abych nemusel na střechu aspoň 30let :). Nyní je nad střechou režné cih. zdivo. Je nejlepší zateplit jej zvenku vatou , dovnitř se zateplení nevejde? Nebo jej celý jen oplechovat? (Komín bude sloužit pro krbová kamna pro zimní přitápení, tah měl doposud dobrý) Děkuji za odpověd!

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrá den, je-li nadstřešní část komínového zdiva v dobrém stavu, doporučiji zateplení minerální rohoží o tl. cca 6 cm. Pokud se provede kvalitní povrchová úprava, komínová hlava se ukončí krycí deskou s okapničkou a kvalitně oplechování u krytiny, splní, myslím, provedení Vaši představu.

Dobrý den, bez jakýchkoliv provozních problémů provozuji karmu MORA 5506 (jm.výkon 17,5kW)a kotle topení MORA 669 (jm.výkon také 17,5kW, ale stažený na 8kW), odtahy obou spojeny a vedeny do světlíku do asbestocementového komínu o průměru 150mm a výšce 17m, vše zřízeno kdysi odbornou firmou. Nyní revize provedení neschválila, s odkazem na současné předpisy žádá vyvložkování. 1.Vejde se do tohoto komína vložka AK o světlosti 140mm a jaký pak bude přípustný sečtený výkon obou připojených spotřebičů? 2.Lze stávající seřízení kotle na 8kW zaplombovat a uznat pro výpočet tohoto max.výkonu? 3.Jestliže bych oba spotřebiče nahradil jedním kombikotlem, jaký jeho maximální výkon bych musel dodržet? 4.Jsou tyto parametry uvedeny v závazné normě a v které? Děkuji za radu.

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, všeobecné požadavky na odvod spalin a připojování spotřebičů jsou uvedeny v ČSN 73 4201, dimenzování a posuzování se provádí podle ČSN EN 13 384-1 a ČSN EN 13 384 - 2. Ve Vašem případě doporučuji nechat si zpracovat návrh podložený výpočtem odborníkem.

Dobrý den, zakoupil jsem zplyňovací kotel na dřevo s teplotou spalin až 250°C. Montážní firma tento kotel připojila vsunutím kovové tlustostěnné roury délky 1m vnějšího průměru 195mm do keramického hrdla sopuchu DN 200mm. (T kus pro připojení spotřebiče). Jedná se o komín Schiedel DN140 + DN 200 + vetrací šachta.Nepoužila žádnou těsnící šňůru ani nic jiného. Trubka je tepelně izolována, takže v ní nedochází k poklesu teploty spalin. Je rozdíl v průměrech dostatečný pro vyrovnání dilatace bez poškození keramiky? Nemusí se těsnit mezi trubkou a keramikou, Děkuji

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, řešení napojení kouřovodu do komína způsobem, který popisujete, není správné. Propojení kouřovodu s keramickým sopouchem musí být jednak těsné a jednak musí umožnit dilataci mezi materiály s rozdílnou teplotní roztažností. To toto řešení nesplňuje. Doporučuji použít originálního napojovacího dílu Schiedel, který je pro to určen. Řešení neodkládejte, hrozí riziko popraskání keramické vložky.

Dobrý den,mám dotaz ohledně užívání karmy MORA 370,bydlím v zástavbě z roku 1957.Karma je umístěna v koupelně,která má uvnitř odvětrání průduchem stejné světelnosti jako kouřovod,ve dveřích je větrací otvor na predsíň,kouřovod,je zde i kondenzační nádržka.Po revizi mě bylo zděleno,že nic neodpovídá dnešní normě s tím,že zakážou užívání.Celá léta platíme údržbu komína.Při měření tahu komína sondou při zapnuté karmě byl tah komína vpořádku.Revize plynařů bez problému.Může mě někdo přímo zakázat užívání,nebo jen doporučit změnu.Předem děkuji za odpověd

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, předpokládám, že se jedná o zprávu o kontrole spalinové cesty (?). Tam by měly být uvedeny přesně důvody, pro které nemůže být spalinová cesta užívána. Zjistí li kontrolní nebo revizní technik závady, může požadovat jejich odstranění a v případě, že závady jsou takového charakteru, že mohou způsobit ohrožení zdraví nebo majetku, může také užívání spalinové cesty zakázat. Bohužel neuvádíte konkrétně, čeho se výhrady týkají, proto jen všeobecná odpověď.

Dobry den, stavim novy komin na tuha paliva /krbove kamna s vymenikem/ o prumeru 200mm. Mam dotaz jak vysoko od podlahy, nebo jak daleko od stropu, ma byt umisten sopouch? Predem dekuji za odpoved

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, na tento dotaz se nevztahuje žádný normativní předpis, záleží spíše na konstrukci a velikosti kamen. Pokud by byl strop dřevěný nebo z jiných hořlavých materiálů, je třeba dodržet bezpečnou vzdálenost kouřovodu 40cm. Jinak je to opravdu na Vás.

Dobrý den, potřebuji postavit komín uprostřed starého RD, musí být v komínu kondenzátní jímka? Nemám odvod kondenzátu kam napojit. Vytápět budu krbový kamny nebo krbem. Děkuji za opověď.

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, úlohou kondenzátní jímky není jen odvést, ale také zachytit kondenzát, případně jinou vlhkost tak, aby neprosakovala komínovou patou. U spotřebičů na pevná paliva (kde je provozní vlhkosti méně - ale nelze ji úplně vyloučit) se zpravidla postupuje tak, že od osazené kondenzátní jímky se neprovádí napojení na kanalizaci. Vlhkost, která se zde nahromadí v určitém čase zase následně v dalším čase vyschne. Použití kondenzátní jímky mohu ze zkušenosti jen doporučit.

Dobrý den, chtěl bych dát do pokoje dodatečně kamna na dřevo a vyústění komína zkrze zeď a použití nerezové sestavy komína. Je třeba minimální délka 5 m? Dělají se i barevné varianty? Mohu tuto sestavu instalovat sám nebo musí provádět firma. Je nutné stavební povolení? Děkuji za odpověď.

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, jak jsem uváděl v jedné ze starších odpovědí, barevné provedení pláště nerezových komínů je možné. Pokud to situace dovolí, snažte se dodržet předepsanou minimální účinnou výšku 5m. U nerezových komínů doporučuji provést montáž kvalifikovanou firmou, která má odpovídající nářadí, vybavení a zkušenosti a která Vám také bude garantovat příslušné záruky. Zda je nebo není nutné v konkrétním případě řešit stavební povolení je mnohdy na pohledu konkrétního stavebního úřadu, myslím, že nic nepokazíte, pokud mu stavbu komínu ohlásíte.

Dobrý den, chci vyměnit starou plynovou karmu Mora 370 za novou plynovou Mora VEGA. Mám revizi, ale kominík mi sdělil, že pozink plech již nesmí být a nařídil výměnu za nezer. Chci provést výměnu v nerezu 150 mm, 1mm, ale svépomocí, je to možné ? Mirek 7.5. 2012

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, navážu-li na předchozí dotazy k přípustným kovovým materiálům pro komíny a kouřovody, tak pozinkovaný plech tam již opravdu nepatří. Pokud se pustíte do výměny vložky svépomocí, zvažte své technické možnosti a případná rizika s realizací spojená. Ze zkušenosti bych raději doporučil provedení specializovanou firmou. Samozřejmě podmínkou uvedení do provozu je v každém případě nová revize celé spalinové cesty.

Dobrý den, přistavuji komín výška 7m, průměr 200mm k RD a chci se zeptat na napojení kouřovodu, někde jsem četl, že kouřovod musí být stejného průměru jako kouřová cesta, v tomto případě tedy 200mm a že pokud je napojován přes zeď, tak musí být nerezový. Plánuji připojit kotel Viadrus Hercules U26 5 čl. a zajímalo by mne jestli by mohl být kouřovod od kotle až do sopouchu o průměru 180mm od výrobce Bertrams? Děkuji za odpověď.

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, kouřovod nemusí být stejného průměru jako komínový průduch, jen nesmí mít rozměr větší. Je tedy možné kouřovod průměru 180 mm připojit do komínového průduchu rozměru 200 mm. Pokud materiál a provedení Vámi zvoleného kouřovoddu odpovídá účelu použití, výrobek je certifikován a je k dispozici CE prohlášení o shodě, nic nebrání jeho použití.

Nasla jsem dole diskusi k tematu moznosti pouziti hlinikove roury na plynove kotle....kominova roura na muj kotel bude mit prumer 125mm, delka komina 25M. (informace v rozpoctu Kominiku) Kotel je kombinovany vytápení plus ohrev TV se 45l zasobnikem TV, Protherm, Tiger 12 KTZ 3,5 - 11,5 kW turbo 12KTZCZ17. dekuji za info, Otazka: Je hlinikova roura pripustna, podle jake normy a jak tlusty plech by to mel byt a jak silna izolace.

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Ještě tedy doplním předchozí odpověď. Pro plyn, mokrý provoz jsou přípustné materiály: EN AW-4047A EN AW-1200A EN AW-6060 vždy v minimální tlouštce 1,50 mm. Při navrženém průměru průduchu 125 mm je překročen navíc tzv. přípustný štíhlostní poměr (světlý rozměr průduchu : výška), který je dán 1:187 a bude při provozu docházet k pulzování spalinového sloupce a tím k nespolehlivé funkci. Doporučuji provést odborný návrh spalinové cesty včetně výpočtu a materiálvé specifikace.

Dobrý den, Ráda bych se dozvěděla zda je hliníková roura vpořádku pro vybudování nového komína pro nový turbo kotel v činžovním domě? Komín bude veden světlíkem do výše 25m. Není to koaxiál, je to oddělené sání/výfuk. Jakou tloušťku by měl plech roury mít,a jak silnou izolaci? Slyšela jsem původně, že hliník je podle směrnic EU již nepřípustný, že se komín musí vystavět z nerezu. Prosím o číslo příslušné vyhlášky. děkuji za vysvětlení.

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, jak jsem uváděl v dřívější odpovědi, přípustné materiály a minimální tloušťky stěn spalinové cesty pro kovové komíny jsou podrobně specifikovány tabulkou A.1 ČSN 73 4201 z roku 2010. Vždy jde o závislost konkrétního materiálu (specifikovaného číslem materiálu) a jeho použití v závislosti na jeho tloušťce.

Dobrý den, mám poměrně nový kotel Atmos C 30 a čeká mě výstavba nového komínu - starý je nevyhovující. Délka komínu bude celkem 13 - 14 metrů a bude mít dva průduchy. Jaký základ tento komín potřebuje, přešnějí jak hluboký a široký fundament musí být, když váha bude myslím přes 2 tuny. Jaký komín je pro takový kotel u vás vhodný. Děkuji za odpověď.

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den. Doporučuji univerzální třísložkový komínový systém. Jeho hmotnost bude, v závislosti na konkrétním typu, o něco větší než uvažujete a může se pohybovat v rozmezí cca 2,5 až 3 t. Předpokládám, že neznáte únosnost základové zeminy, potom asi se dá aplikovat "zlaté" pravidlo: půdorysný rozměr základu bude o 10 cm na každou stranu větší než je rozměr komínové tvárnice a hloubka základu bude cca 0,5 m uvnitř objektu nebo min 0,8 m u obvodové zdi nebo vně objektu.

Dobrý den. Prosím o radu. Půdní prostor dvoupodlažního podsklepeného rodinného domu ze 30.let bude přebudován na obyvatelné podkroví. Domem prochází klasický zděný komín vedený ze sklepa. Kominík doporučil (i z finančního hlediska) komín ubourat do úrovně podlahy podkroví, zbývající část vyfrézovat na průměr 200 mm a vyvložkovat šamotovými vložkami a z úrovně podlahy podkroví postavit systémový komín se zateplením rovněž se šamotovými vložkami. Otázka zní: Je vhodné použití šamotových vložek jak ve staré části komína tak v nové? Nebylo by lepší vyvložkovat celý komín nerezovou vložkou? Jaké jsou prosím výhody a nevýhody šamotových a nerezových vložek? V budoucnu bude v přízemí domu na komín napojena krbová vložka s teplovodním výměníkem. Děkuji za odpověď.

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

Pokuste si uvědomit, že krbová vložka s teplovodním výměníkem je ve své podstatě kotel ústředního topení. Proto se na připojení a provoz takového topidla vztahují veškeré požadavky, jak na zdroj ÚT. Proto je nutno si odpovědět, jaká je životnost komínových vložek keramických a kovových. Výrobci vesměs poskytují záruku na kovové materiály v komínech do 10 let, na keramiku 30 let. Životnost je pak úzce spojená s provozováním spotřebiče paliv a složením spalin. Jinak nelze nic namítat proti návrhu, upravit stávající komín osazením keramických vložek a z půdního prostoru řešit stavbu s použitím systémových prvků. Je zde ale nutno upozornit, že frézování bude prováděno na rozměr komínového průduchu, nutného pro bezpečné odvedení spalin krbu. Pokud znáte výkon krbové vložky a rozměr kouřového hrdla, pak je pravděpodobné, že bude nutno frézovat poněkud větší rozměr v komíně, nikoliv pouze 200mm. Pro krb s průměrem kouřového hrdla například 180mm, při zachování průměru kouřovodu a průduchu komína, za použití keramické vložky se stěnou do 15mm, bude nutno v komíně frézovat průměr 230mm. Tady je ještě jedno nebezpečí. Stav komínového tělesa nemusí být ideální. U frézování nelze vyloučit narušení zdiva tlakem frézovacího zařízení. Potom je nutno volit mezi tenkostěnným keramickým materiálem, případně nerezem. Zde je na místě vycházet z odborného posouzení kominíka. Krajní možností (mnohdy jediným řešením u starých komínů) je výměna komínového tělesa za novou konstrukci.

Dobrý den,jaká je prosím min.síla plechu pro kouřovod s funkcí komína.Jedná se o izolovanou část,která odvádí spaliny.Firma namontovala do domu vnitřní sílu 0,5mm ,3cm izolace.Zdá se mi to podceněné.Nebo některý výrobce má na tuto tl.certifikaci? děkuji Novotný

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, přípustné materiály a minimální tloušťky stěn spalinové cesty pro kovové komíny jsou podrobně specifikovány tabulkou A.1 ČSN 73 4201 z roku 2010. Vždy jde o závislost konkrétního materiálu (specifikovaného číslem materiálu) a jeho použití v závislosti na jeho tloušťce. Pokud chcete vědět vše o Vašem výrobku, požádejte dodavatele o předložení Prohlášení o shodě, ze kterého by mělo být jasné, zda vyhovuje či nikoliv.

Dobrý den,buhužel jsem nucen vybudovat nový venkovní komín,topení dřevem kotel Viadrus Hercules U26 23,5 kW.komín - třívrstvý systém s šamot.vložkou.Dle tabulky mi vychází účinná výška 6m při průměru 200mm.Může mít venkovní umístění vliv na účinnou výšku?Ze statických důvodů je nutné komín.tvárnici obezdít bet.cihlou.Je nutné vložit další tepelnou izolační vrstvu mezi tvárnici a obezdění?Neměla by stačit pro funkčnost komína izolační vrstva mezi vložkou a tvárnicí?Nerezový venkovní systém má též jen jednu izolační vrstvu. Děkuji za odpovědi.

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

Předně nutno upozornit, že Vámi vyjmenovaný kotel není ve svém principu určen ke spalování dřevní hmoty. Kotel VIADRUS Herkules U 26 je přednostně určen ke spalování koksu a tak je uspořádáno jeho ovládání a spalování (prohořívání paliva). Výrobce sice provedl úpravy kotle tak, aby omezeně bylo možno v tomto spotřebiči spalovat i dřevní hmotu (odhořívání paliva), ale tento způsob exploatace výrobku má svoje úskalí. Pokud se Vám nepodaří je překonat, pak budete z volby zdroje tepla zklamán. K tabulkovým hodnotám pro spalinové cesty se nebudu vyjadřovat, neboť zde není uveden zdroj tabulky. Chování spalin z výstupu kotle VIADRUS (vnitřní průměr 150mm) v průduchu o průměru 200mm je poněkud jiné, než na jaké ukazuje neověřená tabulka. Co však rozhodně nelze podcenit, je venkovní prostředí ve vztahu k teplotám v průduchu. Systémové komíny s keramickou vložkou a obestavbou z tvárnic jsou určené do vnitřního prostoru stavby. Část venkovní má své zvláštní uspořádání s ohledem na venkovní teplotu (dodatečné zateplení, izolace) a povětrnostní vlivy (zejména zvýšená vlhkost, vodní srážky). Z toho plyne, že pokud bude celý komín ve venkovním prostoru (případně jeho část v obvodové zdi), je zde žádoucí provést dodatečnou tepelnou izolaci a ochranu proti vodě. Výrobci komínů mají tyto požadavky uvedené ve svých návodech.

Dobrý den,prosím o radu.Jde o novostavbu. Komín bude jednoprůduchový a veden v domě u obvodové zdi.Uvnitř budou krbová kamna poř.krbová vložka a z venku otevřený zahradní krb.Mohu oba spotřebiče napojit do jednoho průduchu? Komín bude vložka nerez - 7,5 až 8 metrů vysoký, průduch 200mm . Děkuji

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

V novostavbě musí být vše řešeno projektem. Za kvalitu projektu odpovídá projektant, který musí vědět, jaké jsou možnosti napojení spotřebičů na spalinovou cestu. Pokud tak není uvedeno v projektu a změna je vyvolána dodatečně, zřejmě z dalšího zájmu investora, pak nemám potěšující zprávu. Do společného komínového průduchu není možné napojit dva krby, případně krbové vložky. Pokud by byl v jednom případě krb a ve druhém krbová kamna, pak zde platí stejné omezení. Současné technické a bezpečnostní požadavky na spotřebiče paliv a spalinové cesty (viz ČSN 73 4201 – komíny a kouřovody, připojování spotřebičů paliv, ČSN 73 4230 – krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm a ČSN EN 13 240 – lokání spotřebiče na pevná paliva) nedovolují společné připojení dvou topidel na jednu spalinovou cestu. Není zde rozhodující, jaký je průměr průduchu, jeho výška, ani druh materiálu. V případě připojení dvou topidel výše uvedeného typu na společnou spalinovou cestu, neprojde tento stav revizi spalinové cesty, nutné pro kolaudací objektu dle Stavebního zákona č.183/2006 Sb., § 119.

Dobrý den Chtěl bych se zeptat na klempířské oplechování komínu. Protože v horní hraně ohybu klempíř nastřihnul plech víc než by měl vznikla tam dirka, kterou mi zatéká do střechy. Dle vyjádření klempíře se díra zasilikonuje a bude vše v pořádku, protože oplechování se celé prý silikonuje. Můžete mi říct zda je opravdu tento postup správný, moc se mi to nezdá. Děkuji za odpověď

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

Kvalitní oplechování komínu má podstatný vliv na životnost jeho podstřešní částí. Oplechování slouží k zamezení vnikání vody do nasákavých částí stavby a nelze podcenit jakýkoliv nedostatek. Stanovisko klempíře je v této situaci velmi nezodpovědné. „Silikonování“ vlastních chyb práce klempíře není řešením a použití prostého silikonu zcela nevhodné. Vadné, nebo poškozené díly nutno vyměnit. Zde nutno uplatnit reklamaci díla a požadovat bezvadné plnění. Oplechování má mít dvě částí. První část (spodní) je kotvena ke konstrukci krovu a druhá část (vrchní) ke komínové konstrukci. Vrchní část oplechování se následně opatří střešním tmelem v místech, kde je spoj vrchní částí oplechování a zděné konstrukce komína. Střešní tmel musí zachovávat neustálou pružnost a musí být odolný UV záření.

Dobrý den, v RD, který v současné době rekonstruujeme máme jeden komín. Jedná se o klasický zděný komín s průduchem 150x150 mm o celkové výšce 8 m. Tento komín má dva sopouchy. Do jednoho jsou 140 cm od podlahy (půdice komínu)zavedena kachlová kuchyňská kamna a do druhého pak kovová kamínka za zdí. Tento druhý sopouch je na protilehlé straně komína vzhledem k prvnímu a 130 cm nad ním. Obojí kamna fungují bezvadně. Nyní uvažujeme o náhradě kovových kamínek pokojovými kachlovými kamny. Firma, která pro nás zpracovává návrh takových kamen nás upozorňuje na to, že tato situace odporuje normě ČSN 734201, a že nám žádný zodpovědný kamnář bez nového komínu tato kamna nepostaví. Je to skutečně tak ? Nemám zatím k dispozici tuto citovanou normu, ale podle výtahu z ní uveřejněném na internetu jsem v ní nic takového nenalezl. Můžete mě, prosím, poskytnout relevantní informaci. Děkuji za odpověď.

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

Určité nebezpečí z provozu nových spotřebičů ve starých komínech zde existuje. Původní stav připojení dvou lokálních spotřebičů na společnou spalinovou cestu vyhovoval jak podmínkám teplotním, tak i tahovým. Zamyšlenou změnou spotřebiče paliv dojde ke změně tahových a teplotních podmínek v průduchu. Na to reaguje současná ČSN 73 4201 z roku 2010. Stále umožňuje napojení dvou lokálních topidel na pevná paliva do společného průduchu. Jsou zde ale určitá omezení. Zde platí ustanovení čl.9.1.2, dle kterého nutno předem posoudit, zda komín, nebo komínová vložka, splňují parametry a požadavky nově připojovaného spotřebiče paliv. Předně nutno vyhovět požadavku, že výkon připojovaného spotřebiče paliv nepřekročí 15 kW. Pak se musí přepočíst celkový výkon obou spotřebičů paliv a ověřit, zda kapacita stávajícího průduchu bude dostatečná. Pak nutno zhodnotit teploty spalin, které budou vystupovat z nového spotřebiče a zjistit, zda při jeho průměrném provozu bude dodržená podmínka tzv. suchých spalin pro jednovrstvý komín (teplota materiálu průduchu v ústí komína nesmí klesnout pod rosný bod – 60°C). Posledním omezením v ČSN 73 4201 je článek 9.2.1.4, který nedovoluje připojovat na společný průduch krby, krbová kamna a krbové vložky. Zde je nutno zjistit, jaký typ ohniště bude ve Vašich nových kachlových kamnech. Odpovědi na tyto otázky nutno znát předem, před připojením kamen ke komínu. K problematice připojování lokálních kamen ke společnému průduchu je totiž trochu nejasností. Norma o komínech, v případě připojováni lokálních spotřebičů paliv ke společnému průduchu, je poněkud přísnější z obav o bezpečnost jejich provozu. Obecně však platí, že lokální topidla (tedy i krbová kamna a kachlová kamna) jako výrobek, jsou zkoušená dle ČSN EN 13 240. Po provedení zkoušek a z charakteru spalovací komory je pak na výrobci takového spotřebiče paliv, aby vyznačil v technické dokumentaci a v identifikačním štítku, zda lze, nebo nelze, tento výrobek připojit ke společnému komínovému průduchu a za jakých podmínek. U individuálně stavěných kamen je důležité vědět, jak stavitel kamen bude konstruovat spalovací komoru a zda případně neuvažuje o využití nějaké krbové vložky pro konstrukci spalovací komory. Pokud je obava, že nebudou splněny teplotní, tahové, nebo jiné požadavky pro odvody spalin, pak je vhodné konzultovat podmínky provozu kachlových kamen s navrhovatelem, který si může sjednat komplexní posouzení svého návrhu kamen u příslušné odborné firmy.

dobrý den dá se nějakým způsobem u skládaného zděného komínu otočit zaůtění spotřebiče o 180° Děkuji

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

Zřejmě se bude jednat o komín montovaný s komínovou vložkou, izolaci a obvodovou tvárnici. Každý výrobce (prodejce) takového komína bude mít zpracovanou technologii opravy, případně výměny, nebo dodatečného napojení sopouchu. Bude proto vhodné, seznámit se s daným typem komína poněkud podrobněji a zjistit, jak výrobce komína navrhuje provádění nových zaústění a jak lze získat materiály k této úpravě.

Dobrý den, mám zďený tříprůduchový komín - jeden průduch komín od plynového kotle a dva průduchy jsou větrací šachty. Chtěl bych se zeptat jestli mohu z jedné větrací šachty (140x140 cm) udělat komín pro krbová kamna vložením kouřovodové roury 120mm, jestli musím tuto stavební úpravu někde nahlašovat, nechat zkolaudovat. Děkuji

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

Zřejmě se bude jednat o jednovrstvou komínovou konstrukci, která je pro moderní spotřebiče s vysokou účinnosti již málo vhodná. V minulosti, kdy byly lokální spotřebiče na pevná paliva provozovány s vyšší teplotou spalin, pak odběr tepla v komínové konstrukci neměl tak negativní účinky na kondenzaci látek, jenž se ve spalinách nachází. Současné lokální spotřebiče pro spalování pevných paliv (tedy i krbová kamna), mají velikosti konstrukce spalovací komory poněkud vetší výkon, než je pro potřeby dané místnosti nezbytně nutné. Při vysoké účinnosti těchto spotřebičů paliv je pak výsledkem provozu, při přebytku tepla, tlumení výkonu a to má vliv na teplotu spalin. Dochází pak ke snížení teploty až pod rosný bod vody a dehtu. Aby eliminovat negativní vliv kondenzátů ze spalin na zděnou (nasákavou) stěnu komína, provádí se vložkování průduchu vhodným materiálem. Do komínových průduchů jsou vkládány komínové vložky z materiálů, které odolávají teplotám a chemickým složkám spalin. Jsou to nerezové, nebo keramické (šamotové) vložky. Nejmenší, dovolený rozměr komínové vložky pro spotřebič na pevná paliva, je od průměru 140mm. Proto je nutno, ve Vašem případě, posoudit výkon spotřebiče paliv a upravit velikost původního průduchu tak, aby bylo možno do komína osadit komínovou vložku příslušné velikosti. Po sanaci komína a připojení spotřebiče paliv nutno dle NV 91/2010 Sb. požádat o revizi spalinové cesty Revizního technika spalinových cest (komínů). Revizní zpráva o stavu spalinové cesty je povinná před uvedením spotřebiče paliv do provozu. Novela stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) platná od 1. 1. 2007 nově upravuje proces schvalování výstavby. Díky této novelizaci stavebníci, z řad fyzických osob, již v drtivé většině nemusí žádat o stavební povolení. Plánovanou stavbu stačí příslušnému stavebnímu úřadu ohlásit a v případě některých menších staveb ani to ne. Stavebnímu úřadu již není například potřeba oznamovat stavbu zimních zahrad, přístřešků, drobné staveb do 25 m2 zastavěné plochy a výšky 5m, které nejsou určeny k bydlení apod. (kompletní výčet je uveden v paragrafu 103 Stavebního zákona). Zde bude nejvhodnějším řešením vnést dotaz na místně příslušném Stavebním úřadě.

Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda může být jako vyvložkovaní komínu nerezová hadice(flexibilní). A zároveň máme-li starší komín přes 50let čtvercový 14 cm široký je nutné komín rozšiřovat dle normy na 15cm nebo stačí vložku zúžit (stočit)na těch 14cm? Protože frézování komínu ani bourání pro nás není zrovna přívětivá možnost. A ještě bych se chtěl zeptat zda může být kotel ve sklepě napojena na komín současně s krbovými kamny v bytě.

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

Předně je třeba si uvědomit, jaký je výkon spotřebiče paliv a zda průduch o průměru 140mm bude dostatečný k bezpečnému odvodu spalin. Jinak lze použit flexibilní vložku průměr 140mm o síle materiálu 0,4mm. Toto je uvedeno v ČSN 73 4201, tabulka A4. Vhodným materiálem je nerezová ocel 1.4404. Průměr 140mm je nejmenším dovoleným pro pevná paliva za podmínky suchých spalin (teplota v ústí průduchu nad 120°C). Tyto komínové vložky jsou běžně v distribuci, nelze je však zaměňovat s vložkami pro spotřebiče na plynná paliva (síla materiálu do 0,3mm). Flexibilní komínové vložky není vhodné dále upravovat, jak uvádíte (stočit). Dochází k poškozování spojů, mnohdy ke ztrátě flexibility. Pokud je ve sklepě kotel (snad kotel ÚT), pak současné předpisy nedovolují společné připojení kotle ÚT a dalšího spotřebiče paliv (i ze sousedního podlaží) na společnou spalinovou cestu. Kotle ÚT, krby otevřené a uzavíratelná, krbové vložky a kamna, u kterých to je vyznačeno výrobcem dle ČSN EN 13240, nelze z bezpečnostních důvodů připojovat na společnou spalinovou cestu. K připojení dvou spotřebičů na společnou spalinovou cestu bylo již odpovězeno v dotazu 7.4.2012.

Dobrý den,jaká je nejmenší možná vzdálenost výlezovéhé střešního okna od komínu?Děkuji za radu.

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

Požadavek na bezpečný přístup k ústí komína pro jeho kontrolu, čištění a údržbu řeší Stavební zákon a prováděcí vyhláška 268/2009 Sb. V případě ošetřování komína jeho ústím platí požadavky dle §24, písmeno 7), kde je uvedeno: (7) Ke komínům, které se kontrolují a čistí ústím průduchu komína, musí být zabezpečen trvalý přístup budovou, otvorem ve střeše, komínovou lávkou popřípadě vnější přístupovou cestou, střešními stupni. Požadavky na přístupové cesty a komínové lávky jsou dány normovými hodnotami. Přesnou definici najdeme v ČSN 73 4201. V roce 2010 byl uveden tento normativní požadavek: 6.7.5.3 Přístup ke komínové lávce musí být bezpečný. Světlá výška přístupové komunikace k výlezu ke komínové lávce nesmí být menší než 1700mm. Přístup ke komínové lávce musí být osvětlen. Pro překonání výškových rozdílů větších než 600mm, zejména u přístupů k výlezům na střechu, musí být k dispozici alespoň certifikované žebříky. 6.7.5.4 Komínové lávky se nemusí zřizovat, jestliže je přístup k ústí komínového průduchu nebo k vymetacímu otvoru zajištěn jiným způsobem, např. výlezem na střechu velikosti nejméně 550mm x 550mm ve vzdálenosti do 600mm od vnějšího povrchu komínového tělesa (obrázek F4 v příloze F). Pro přístup k ústí komína a překonání výškových rozdílů platí 6.7.5.3. Z uvedeného tedy vyplývá, že po výstupu střešním výlezem nesmí být komín ve větší vzdálenosti jak 600mm (přibližně na vzdálenost paže) a vylez nutno umístit za, případně vedle komína, nikdy ne pod komínem.

Dobrý den, je vhodné přivádět vzduch pro krbovou vložku přes společný komín? Myslím tím pomoci víceúčelové šachty např. u komínu Absolut. Myslím si,že může dojít k ohřátí vzduchu v komíně a tím pádem dojde ke špatnému tahu krbové vložky. Jakou formou byste tedy doporučil přívod vzduchu pro krbovou vložku? Děkuji za reakci. DH

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

Přívod vzduchu samostatnou větrací šachtou u komínu SCHIEDEL UNI, případně ABSOLUT je možný, bez většího vlivu na funkci zhoršeného tahu komína u připojeného spotřebiče paliv. Pokud posuzujeme rozdíly teplot, pak teplota spalin v rozmezí 250 °C až 330 °C je nesrovnatelně vyšší, než možná teplota vzduchu, který prochází pomocí víceúčelové šachty. Komínová konstrukce odolává vysokým teplotám spalin jednak vnitřní vložkou, dále izolací a neposledně i samotnou hmotou betonové tvárnice. I při zvýšených teplotách spalin nedochází k vyšší teplotě na povrchu komínového pláště, jak přípustných 52°C. Za daných okolností je mimo obavu, že ve víceúčelové šachtě dojde k takovému nárůstu teploty, aby jakkoliv docházelo ke snížení funkce nasávání vzduchu pro spalování, nebo k protiproudu vzduchu. V řadě případů je možný i postup, že nasávání vzduchu není zajištěno z ústí víceúčelové šachty, ale lze využit určité nedokonalé těsnosti půdního prostoru domu a z tohoto místa zajistit nasávání vzduchu pro topeniště, jenž má například centrální přívod vzduchu. Mírně teplejší vzduch pro hoření má lepší vliv na kvalitu plamene a spalování, než studený vzduch z ústí šachty, zejména v zimním období.

v domě máme jeden komín, do kterého ústí v přízemí krbová kamna. Chtěli bychom si postavit druhá kamna nebo krb v 1. patře. Je možné tento komín využít i v 1. patře nebo musí být komín nový? A jak by měl být vysoký?

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

Připojení lokálních spotřebičů na pevná paliva i ze dvou sousedních podlaží téže užitkové jednotky je v podstatě možné již velmi dlouho. ČSN 73 4210 o připojování spotřebičů paliv ke komínům z roku 1988 (platnost od 1.6.1989) dovolovala připojit dva lokální spotřebiče ze dvou sousedních podlaží téže užitkové jednotky (v rodinném domku – stejný uživatel) za podmínky, že topidlo nemělo výkon více jak 10 kW a byly splněny podmínky dostatečnosti komínového průduchu, přívodu vzduchu a výšky komína nad druhým připojením nejméně 5m. ČSN 73 4201 z roku 2002 potvrdila možnost připojení dvou topidel o výkonu 10 kW i ze dvou sousedních podlaží. Požaduje navíc zhodnocení tzv. návětrné a závětrné strany objektu, aby nedocházelo vlivem větru k přetlačování spalin mezi spotřebiči paliv. ČSN 73 4201 z roku 2008 shrnuje podmínky připojení dvou lokálních topidel ze dvou sousedních podlaží téže užitkové jednotky následovně: • 9.1.2 – zjistit prostřednictvím kominíka použitelnost komína (průduchu) pro připojení dvou spotřebičů z pohledu dostatečnosti pro společný výkon spotřebičů paliv (max.2x10 kW dle článku 9.2.2.1), včetně výšky vyústění nad druhým sopouchem (minimálně 5m dle článku 9.4.2.1) a požární bezpečnosti (dle ČSN 06 1008) • 9.1.3 – zajistit minimální podmínky pro přívod vzduchu ČSN 73 4201 z roku 2010 povoluje připojení dvou lokálních spotřebičů na pevná paliva ze dvou sousedních podlaží téže užitkové jednotky jak předcházející předpisy se dvěma doplňky: 1. Zvýšil se výkon lokálních topidel na 15 kW (lze tedy připojit spotřebič na pevná paliva až do výkonu 15 kW za podmínky dostatečnosti komínového průduchu) 2. Dle článku 9.2.3.1 je ale vysloveno omezení pro připojení ke společné spalinové cestě pro krby, krbová kamna a krbové vložky. Jelikož jsou známy definice krbů (ČSN 06 1218 – krby na dříví, ČSN 73 4230 – krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm), dále definice lokálních topidel na pevná paliva (ČSN 06 1201 – lokální spotřebiče na tuhá paliva, ČSN 13 240 – spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostor), ale není dostatečně definován pojem krbová kamna, pak nutno vycházet při připojování takového spotřebiče paliv na společnou spalinovou cestu s návodu výrobce. Pojem krbová kamna se vžil jako obchodní název a mnohdy jsou topidla pojmenována pouze jako kamna, nebo kachlová kamna. Proto je rozhodující požadavek výrobce, který nechává určitý typ kamen zkoušet v autorizované zkušebně, případně používá v kamnech určitý typ spalovací komory (ohniště) s již schváleným certifikátem. Pak je důležitý návod výrobce k připojení kamen na společnou spalinovou cestu a údaje uvedené na identifikačním štítku. Tam může výrobce vyznačit, že jeho kamna lze připojit pouze na samostatnou spalinovou cestu. Tento požadavek musí zákazník a následně i kominík (Revizní technik komínů – spalinových cest), provádějící revizi spalinové cesty po připojení spotřebičů paliv, respektovat. Pro tento požadavek není nutno zavrhovat možnost připojení i dvou lokálních spotřebičů paliv na společnou spalinovou cestu i ze dvou sousedních podlaží téže užitkové jednotky. Požádejte blízkého Revizního technika komínů (spalinových cest) o prověření komína ve Vašem domě a nechte si u odborného prodejce poradit se vhodným výběrem kamen. Prohlédněte identifikační štítek, a pokud nenaleznete omezení pro připojení takových kamen na společnou spalinovou cestu, tak přeji úspěch ve Vašem záměru.

Dobrý den, chci v bytě vyměnit starou karmu za novou. Kominík mi řekl, že při každé výměne karmy MUSÍ byt nově vyvložkovaný komín. Opravdu není jiná cesta? Ani když koupím stejně výkonnou karmu od stejné firmy (Vaillant)? Komín mám totiž 18m dlouhý (jsme 1.patro) a tak by prý vyvložkování vyšlo na cca 25 000kč. Komín je z hliníku, je to taková ta "harmonika" o tloušťce 0,3mm. Existuje levnější možnost než nové vyvložkování? A můžete mi dát prosím odkaz na nějaké platné předpisy. Děkuji, Markéta

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den. Obávám se, že Váš kominík vyhodnotil situaci správně, i když jeho argument, který uvádíte není zcela přesný. V souvislosti s výměnou spotřebiče ukládá Nařízení vlády č. 91/2010 provést revizi spalinové cesty dle platných norem, v tomto případě dle ČSN 73 4201 z roku 2010, kde v Tabulce A.2 a A.4 jsou uvedeny přípustné materiály pro kovové komínové vložky, které však Vaše vložka evidentně nesplňuje.

Prosím o radu.Jsou dvě místnosti,které jsou propojeny dveřmi a každá má svůj komín a jeden je asi o 0,5m kratší a při změnách tlaku dochází u něj ke zpětnému tahu, též je přizděný a druhý prochází stavbou. Je možné že se přetahují. Děkuji za kvalifikovanou odpověď. JP

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, komínový tah je, zjednodušeně vyjádřeno, závislý na rozměru průduchu, účinné výšce komína a teplotě. Pokud budou ostatní parametry konstantní, tak rozdíl výšky může způsobit Váš problém. Mohou tu být ale další vlivy. Nepíšete, kdy k tomu zpětnému tahu dochází ve vztahu ke spotřebičům (jaké spotřebiče) a jejich činnosti. Zde může spotřebič, který je v činnosti, "přetáhnout" vzduch z druhého komínového průduchu, je-li odpor takto přivedeného vzduchu nižší než přívod ostatními cestami například infiltrací okenními a dveřními sparami. To také souvisí s konstrukcí připojeného spotřebiče (jak je těsný nebo spíše netěsný) a také s těsností připojení kouřovodem. Dále zde může být vliv větru nad střechou budovy: kolem střechy existuje tzv. nepříznivá oblast. Pokud není komínové ústí jednoho nebo obou komínů nad touto oblastí (zjednodušeně 65 cm nad hřebenem šikmé střechy nebo 100 cm nad atikou ploché střechy)opět vzniká problém s tahem.

Dobrý den, plánuji stavbu přízemního RD, krbová vložka vzduch/voda plus akumulační nádrž. Jaké výhody nevýhody má klasický zděný komín vs. nerezový komín, orientačně cenové porovnání, případně Vaše doporučení. Děkuji.

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, klasické zděné komíny se v dnešních novostavbách používají opravdu již minimálně. Hlavní příčinou, proč se vyvinuly vícevrstvé konstrukce komínů, byla výroba spotřebičů s vyšší účinností, kde stále ve větší míře začalo docházet ke kondenzaci ve spalinách. Nejdříve u plynu, dnes i u spotřebičů na pevná paliva. Pokud je v takovém spotřebiči navíc teplovodní výměník dochází k dalšímu ochlazování spalin a kondenzaci. Pokud jde o další výhody vícevrstvých (třeba nerezových) komínů, tak je třeba zmínit určitě menší nároky na prostor, rychlou stavbu nebo montáž, díky hladkým vnitřním vložkám výborný tah, minimální zanášení sazemi. Výhodná je nízká hmotnost, roztápění spotřebiče je potom rychlé, samozřejmě garantovaná požární bezpečnost atd. Ceny vícevrstvých komínů asi obecně známy, při kalkulaci zděného komínu bude moc záležet, jaké konkrétní materiály zvolíte, bude-li stavba řešena dodavatelsky nebo svépomocí (i vlastní práce má svou cenu, takže cenové porovnání nechám, s dovolením, již na Vás.

Dobrý den, prosím o radu: Dům se 17 jednotkami (byty + nebytové prostory) nemovitá kulturní památka - každá jednotka vybavena turbokotlem + 2 jednotky mají navíc krbovou vložku. Na střeše nebyly při kompletní rekonstrukci domu osazeny komínové lávky. Původní návrh byl na osazení střešních lávek po celém hřebeni domu. Společenství vlastníků však nechce z důvodu finanční náročnosti komínové lávky osadit. Existuje zákon nebo vyhláška, která tuto problematiku řeší a je v ní uvedena povinnost zajištění bezpečného přístupu ke komínovým tělesům? Předem děkuji za pomoc

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den,tuto problematiku řeší asi nejkomplexněji ČSN 73 42021 z r. 2010. Zde se specifikují jednak v kapitole 6.7.5. požadavky na komínové lávky, čl.6.7.5.4. uvádí výjimky, kdy zřízení komínové lávky není nutné (výlezy na střechu). Druhou možností jsou kontrolní a vymetací otvory, které "nahrazují" kontrolu a čištění komínů, které nelze vymetat a kontrolovat z jejich ústí.Výčet všech souvisících článků rozhodně překračuje rámec tohoto fóra, proto doporučuji prostudovat přímo uvedenou technickou normu a posoudit místní možnosti.

Dobry den,muzete prosim poradit?V podkrovi chci krbova kamna,cca 8 KW.komin neni,od podlady k vyvodu na strechu je asi 2,8m.Jaka musi byt vyska kominu /nerez/.to je pro rovny odtah z kamen, ale asi bude zavazet tram,bylo by mozne reseni,kdy v mistnosti budou stat kamna a komin bude na stene v druhe mistnosti.pricka je sadrokarton.Dekuji

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, technické normy předepisují, že minimální účinná výška komínu (od napojení kouřovodu po komínové ústí) má být minimálně 5m. Pokud to v praxi není možné dosáhnout, mělo by být výpočtem prokázáno, že navržený průměr a výška zaručí spolehlivý odvod spalin od spotřebiče daného typu. Obecně se dá ale říci, že při účinné výšce pod 4m již většinou nastávají problémy. Pokud jde o to propojit spotřebič kouřovodem do komínu přes stěnu nebo příčku, tak to je samozřejmě možné. Je třeba zajistit, aby kouřovod byl rozebiratelný, kontrolovatelný a čistitelný a samozřejmě v případě hořlavých materiálů respektovat příslušné normy.

Dobrý den, mám starý RD,kde z důvodu narušení části kominu půdního prostoru jsem byl nucen rozebrat a výměnit část cca 7 bm komina. Půdní prostor šíkme střechy není zateplený. V mezipatří dochází zřejmě k ochlazování a na dvou stěnach vnitřních kondenzat prostupuje přez zeď a nejde ho odstranit. Co s tím, nemám to kominové těleso celé zateplit a když ano, tak čím a jakou tloušťkou ?

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, jak už jsem psal někde dříve, zateplení v nevytápěném prostoru vždy omezí tvorbu kondenzátu, proto zateplením rozhodně nic nezkazíte. Aby mělo zateplení význam, uvažujte minerální rohož o tloušťce 6 cm nebo více. Bohužel Vám takto "na dálku" nemohu zaručit, že kondenzace bude zcela vyloučena.

Dobrý den, měl bych dotaz ohledně vybíracího otvoru v komíně. Rád bych měl patu komínu umístěnou ve sklepě, kvůli čistotě a lepšímu vybírání komína. Nechce se mi ale stavět komín na celou výšku sklepa. Proto bych chtěl patu komína umístit na vyvýšený základ (sokl). Rád bych se zeptal, jaká je maximální možná výška vybíracího otvoru (resp. jak daleko od stropu může být vybírací otvor)? Děkuji za odpověď

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, odpověď se dá najít v ČSN 734201, čl 8.2.5.6: Půdice vybíracího otvoru má být nejvíce 1000 mm nad podlahou. Asi jsem moc nepotěšil, ale takto to předepisuje technická norma.

Dobrý den,prosím o radu v novostavbě RD. Obvodová zeď, uvnitř krb pro občasné vytápění(záložní) z venku krb otevřený zahradní.Uvažován společný komín, dva průduchy. Jaký průměr průduchů byste zvilil? Děkuji

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, neuvádíte účinnou výšku komína, ale pokud budou mít krby "rozumné" rozměry a účinná výška bude příznivá (alespoň cca 7m, volil bych "univerzální" průměr 200 mm.

Dobrý den, prosil bych o radu,chci rekonstruovat nadstřešní část komína který je postaven z klasických cihel a šachta je tažená.Chtěl bych komín ubourat pod střechu a znovu vyzdít cihlama klinker a hlavu vybetonovat,protože komín je atypických rozměrů.A teď potřebuji tu radu z čeho udělat tu šachtu? Moje myšlenka je na ubouranou část použít šamotové vložky a kolem nich izolaci i kyž by se nová část malinko rozměrově zvětšila ale nevím jesli je to možné.Moc děkuji za odpověď.

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, možné to je, ale není to úplně ideální řešení. Když už budete do komínu "sahat" zvažte jeho kompletní vyvložkování od zdola.

Dobrý den,prosím Vás chtěl bych se zeptat zda mohu napojit kotel na tuhá paliva do komína ,který předtím sloužil na odtah spalin z plyn.kotle a má osazeny keramické vložky obráceně.Mám 2 komíny vedle sebe a potřebuji otočit díry vložkovou na tuhá a původní tažený vyvložkovat na plyn.Předem Děkuji za odpověď.

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den. Pro všechna paliva se vložky zásadně osazují jedním směrem tzv. "po vodě". Z tohoto pohledu -pokud jsou vložky správně orientovány - druh paliva nerozhoduje. Problém u Vás může být jiný a to z hlediska průměru průduchu. Spotřebič na pevná paliva vyžaduje při stejném výkonu větší průměr průduchu než spotřebič plynový. Doporučuji ověřit, zda stávající dimenze vyhoví.

Dobrý den,tímto se na Vás obracím s prosbou o radu. Nyní jsme koupili 5 let starý přízemní RD a chtěli bychom koupit krbová kamna.Nevím ale,jestli je u nás postaven komín dle normy a je ho možno použít k vytápění. sestavení komínu-šamotová trubka pr.150 mm,skládaný a lepený na kamnářský tmel,vata určená přímo do komínu,obezdění pod střechu je použito porobetonových tvárnic PORFIX 100 mm,až po střechu je natažen lepidlem a v půdním prostoru je tento komín nahozen omítkou 2 cm,prostup střechou je již proveden cihlama a přímo maltou na licované cihly. Moc děkuji za odpověď.

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, nejde jen o vlastní skladbu tělesa, ale i o jeho stav. Doporučuji nechat zkontrolovat kominíkem na místě.

Dobrý den, prosil bych o radu, zda komín s vložkou nerezovou či keramickou...? Jedná se o 7,5metrový komín do novostavby RD, zatím nejsme pevně rozhodnuti o druhu topidla(kanadská kamna, krbová kamna, krb s krbovou vložkou). Rady od dodavatelů, stavitelů či známých jsou tak 1:1, zda nerez či keramika... Děkuji za odpověď.

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, do novostavby RD doporučuji vždy raději keramiku, pokud není pro nerez nějaký mimořádný důvod (požadavek architekta apod.)

Dobrý deň, Má význam zateplenie komína od izolácie stropu v podkroví až po kryciu dosku? Aká hrúbka izolácie zateplenia komína je účinná? Za odpoveď vám ďakujem.

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, zateplení smysl v ochlazované části má smysl ve většině případů. Zvýšení teploty spalin podporuje komínový tah, omezuje tvorbu kondenzátu a usazenin. Má-li být přínos přidané tepelné izolace znatelný, doporučuji její tloušťku alespoň 6 cm.

Dobrý den...prosím o doplnění odpovědi k dotazu z 22.2012 (Dobrý den...náš RD vytápím kotlem na peletky PetroJet výkon 15kW, zaústěným 50 cm dlouhým ocelovým sopouchem do tělesa komínu. Komín je původní cihlový průduch 20x15 cm.Výška komína je 11 m.) Pomůže krom izolování nad střešní a podstřešní části, VLOŽENÍ REGULÁTORU TAHU k zamezení či odstranění tvorby kondenzátu, nebo musím komín vložkovat. Hrdlo kotle je pr. 160mm. Děkuji za odpověď J. Vendl

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, ještě jednou k Vašemu dotazu. Pokud si zadám parametry Vaší spalinové cesty do výpočtu, vychází mi i při zateplení části komínu a vložení regulátoru tahu mokrý provoz, tedy vznik kondenzátu. Jak zateplení tak i regulátor tahu určitě pomohou, ale tak jak jsem psal minule, vznik kondenzátu trvale neodstraní. Pokud má komín sloužit dlouhodobě, tak jeho vyvložkování doporučuji.

Dobrý den, je třeba pro fasádní komín žádat o stavební povolení, popř.co stavební úřad vyžaduje? Děkuji.

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, záleží na konkrétním stavebním úřadu, jak záležitost posoudí: protože se jedná o změnu vzhledu vnějšího vzhledu stavby, doporučuji mu to oznámit.

Dobrý den,musím si pro odkouření kondenzačního kotle vyřídit územní rozhodnutí a stavební povolení. Musí k tomu být požární zpráva a vyjádření hasičů. Jedná se o prostup dřevěným trámovým stropem a dřevěnou sedlovou střechou s plechovou krytinou. Jedná se o trubku v trubce (vnitřní trubka odvádí spaliny, vnější mezikružím se nasává vzduch do kotle - takže teplota vnějšího pláště je nízká). Myslíte, že bych to měl předjednat na hasičích? Co je bude zajímat? Může být někde nějaký zádrhel? dům, ve kterém kotel umisťuji už není dle paragrafu 2 vyhlášky 501/2006 rodinným domkem, protože má 4 bytové jednotky, takže se jedná o bytový dům. Má to nějaký vliv na řešení? Každopádně dům je z roku 1950 a určitě nesplňuje všechny kritéria dnešních předpisů.

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, pokud řešíte vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení v souvislosti s instalací spotřebiče, asi nejjednodušší doporučení je nechat si zpracovat jednoduchý projekt, který technické problémy vyřeší, zvláště jedná-li se o bytový dům s několika požárními úseky (nevím také, zda kouřovod bude procházet nějakou požárně dělící konstrukcí, pokud ano, nestačí pouze dodržet předepsanou vzdálenost od hořlavých materiálů - ta může být třeba i nulová- ale posoudit také tzv. požární odolnost EI mezi dvěma požárními úseky, kterými odvod spalin prochází.)

Dobrý den, potřebovala bych poradit jak vyřešit problém digestoř versus krbová kamna. V kuchyni mám několik let napojenou digestoř na komín. Když jsem letos pořídila krbová kamna a napojila je na druhý komín v obýváku, objevil se ten problém, že komín kde byla napojena digestoř - i v případě její nečinnosti - se přetahoval s komínem, kde jsou napojená kamna a v bytě byly cítit spaliny z komínu od kamen. Tudíž jsme digestoř od komínu odstavili a otvor utěsnili. Digestoř nyní pracuje přes uhlíkový filtr, filtrace je ovšem dost neefektivní ve srovnání s odsáváním do komína a tak bych Vás ráda požádala o radu, za jakých podmínek by bylo možné používat oba sppotřebiče napojené na komín. Děkuji za radu, s pozdravem Jitka Marešová, Kadaň.

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, asi moc nepotěším, ale trvalým a spolehlivým řešením Vašeho problému bude, pokud je to možné,zřízení samostatného přívodu vzduchu do spotřebiče z vnějšího prostředí.

Dobrý den, pro plánovanou novostavbu rodinného patrového domu srubového typu chci jako doplňkové občasné topení pořídit krbová kamna Nordica, která mají vyústění kouřovodu kolmo nahoru. Je vhodné použít přímé napojení na nerezový tříplášťový komín, který bude vlastně pokračováním kouřovodu ? Nad kamny, která budou umístěna cca 1 m od stěny je průhled do prvního patra, takže komín bude procházet vlastně jen střechou. Výška komínu dle projektu je 7,5 m. Nebo je lepší použití klasického komínu? A pokud ano, je možné použít ten nerezový, který by tedy začínal od země? Která varianta je podle Vás lepší? Díky za odpověď Petr Richter

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, použití svislého kouřovodu s funkcí komína je samozřejmě možné, avšak pokud to není nutné, spíše bych se tomuto řešení vyhnul. V první řadě je třeba použít takový spotřebič, který umožní kontrolu spalinové cesty a vybírání sazí, ale je třeba si uvědomit, že i zde nastávají při provozu problémy při stékání vody nebo samovolnému uvolnění sazí. Takže pokud je to možné, doporučím spíše použít "klasický" komín, klidně i jako lehký, nerezový.

Dobrý den, při stavbě RD v roce 1986-9 jsem podle dříve platných předpisů a projektu použíl ke stavbě komínu trubky z glazované kameniny. Dva průduchy jsou pro krb a kotel na tuhá paliva hrdlem dolů a jeden průduch je pro plynový kotel hrdlem nahoru.Komín je asi 11 m vysoký a průměr kameninových trubek je 200 mm. Co s takovými komíny v dnešní době? Nechat je vyvložkovat nebo jen udržovat kominíkem. Jsou z požárnětechnického hlediska bezpečné? Odpovídá průmer komínu dnešním požadavkům na nové plynové kotle?

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, začnu asi od konce: průměr 200 mm je pro malý plynový spotřebič jednoznačně předimenzovaný a potom záleží na daném spotřebiči, jak se s tím sám "vypořádá." Při výměně spotřebiče za nový bych rozhodně doporučil přizpůsobit průměr průduchu výkonu spotřebiče vhodnou, např. plastovou, vložkou. Pokud se týká těsnosti a požární bezpečnosti, zde by měla dát odpověď na to, zda rekonstruovat či nikoliv, kontrola spalinové cesty kominíkem. Glazovaná keramika sice dobře odolává vlhkosti a kyselinám, poněkud hůře ale přijímá teplotní změny. Záleží proto hodně na tom, jak byl průduch s takovou vložkou provozovaný.

Dobrý den...náš RD vytápím kotlem na peletky PetroJet výkon 15kW, zaústěným 50 cm dlouhým ocelovým sopouchem do tělesa komínu. Komín je původní cihlový průduch 20x15 cm.Výška komína je 11 m. V letošních silných mrazech dochází ke kondenzaci spalin a zpětnému zatékání do komínového tělesa. Používám akumulační nádobu a tak kotel je v provozu při takto nízkých teplotách 4x po 2hod. za 24hod. tedy cca 8 hod. Pomůže k odstranění kondenzace izolování nad střešní a podstřešní částí komínového tělesa? Děkuji předem za váš čas odpověď a případnou radu. S pozdravem Josef Vendl Lestkov. 607620379

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, každá přidaná tepelná izolace omezuje tvorbu kondenzátu a jeho množství, takže ji lze v každém případě doporučit. Obávám se však, že ve Vašem případě (výška komínu + předimenzovaný průřez) ji nebude možno trvale vyloučit.

Dobrý den, prodáváme mobilní topidla s možností připojení kouřovodu do komína. Rádi bychom prohloubili své znalosti, abychom mohli "radit" svým klientům. Je možné si někde objednat odborníka na jednodenní seminář? Díky

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, zde bude asi nejlépe obrátit se na Kancelář Společenstva kominíků: http://www.skcr.cz/?page=kontakty

Dobrý den.Chtěl bych si vyměnit starou plynovou karmu v koupelně za novou.Výška potrubí(komínu)nad střechu je cca 5,5m. Rozměr koupelny je 4x2x3m.Ve stěně mám větrací otvor pro přívod vzduchu,který vede na poměrně rozlehlé schodiště s několika okny Pracovník montážní firmy mi tvrdí,že je nutné instalovat karmu s nuceným odtahem-ventilátor, který se zapíná při puštení vody a běží i po zavření vody ještě cca 2min.Nestačila by mi nová karma bez ventilátoru, kterou jsem měl před tím? Ventilátor je dosti hlučný. Děkuji

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, pro zajištění přívodu vzduchu platí určitá pravidla, která zajišťují bezpečnost jejich provozu. Jejich výklad, jakož i posouzení Vašeho případu asi překračuje rámec této sekce. Zkuste se podívat například na odkaz: http://www.akservis.cz/pozadavkyumistenispotrebicu.pdf který Vám jistě pomůže se ve Vaší záležitosti lépe informovat.

U spotřebiče typu C = plynového kotle turbo, max. výkonu 24kW je též třeba provádět kontrolu spalinové cesty. Tato ja vedena starším zděným komínem. Liší se tyto kontroly od kontrol obvyklých zděných komínů, a liší se nějak též zpráva vydaná kominíkem?

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, provádění kontrol spalinových cest je dnes upraveno často diskutovaným Nařízením vlády č. 91/2010 Sb. O provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydává odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Vzor přílohy je jednotný pro všechna provedení spalinové cesty.

Dobry den, mame kominovy system Schiedel Avant na ktory je napojeny plynovy turbokotol. Po asi rocnom pouzivani zacala do kotla tiect voda a technik povedal, ze voda do kotla tecie z komina. Rad by som sa opytal na moznu pricinu zatekania vody. Je to sposobene dazdovou vodou, ktora sa dostala do komina alebo to moze byt kondezaciou pri nizkych vonkajsich teplotach? Akym sposobom je to mozne riesit, ak by to bolo sposobene kondenzaciou? Dakujem

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, myslím, že se spíše jedná o kondenzát ve spalinové cestě. Doporučuji provést kontrolu kouřovodu a jeho napojení do komínu. Při správném provedení zůstává kondenzát v komíně.

Dobrý den,měl bych dotaz na možnost připojit krbová kamna na kouřovod který by prostupoval přímo stropem do komína tzn. komín by neměl základ ale prakticky by vedl přímo z kamen na střechu jednalo by se o prostup na verandě RD ,výška nad střechu by vyšla cca 3 m (nízký domek).Děkuji za odpověď

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, svislé kouřovody jsou možným řešením a při Vámi udávané výšce neodporuje provedení technickým normám (do 5m). Je třeba použít spotřebič, který je konstrukčně přizpůsoben pro výběr sazí a na komínové ústí osadit Meidingerovu hlavu nebo jinou vhodnou komínovou hlavici.

Dobrý den,prosím o radu.Mám kotel na tuhý paliva,topím převážně dřevem.Po komínu na pudě mě teče voda,která teče do stropů domu.Jak mám tomudle zamezit.Komín jsen vložkoval šamotovou vložkou.Je vysoký cca.10metrů.

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, z dotazu mi není úplně jasné, zda se jedná o vodu, která proniká zevnitř tělesa nebo o vlhkost, která kondenzuje na jeho povrchu. Řadu problémů s kondenzací ať již uvnitř nebo na povrchu lze vyřešit dodatečným zateplením tělesa v chladném prostoru. Doporučuji konzultaci s odborníkem na místě.

Dobrý den,prosím o radu ohledně nového komínu.Hodlám zakoupit P.E.VISTA /kanadská kamna 11kw/.Nemám komín a bydlím v patře kde chci kamna.Mám mírně skloněnou střechu /sklon do 20%/.Mám dvě možnosti.Udělat prostup stěnou /cca.50cm/a pak komín/trojplášt/rovno nad střechu,v tomto případě výška od sopouchu po střechu 2,5m.Nevím jak udělat vysoký komín a kde čistící otvor.Druhá možnost jít vně rourou a pak stropem nad střechu,výška strop střecha 0,5m.Opět nevím tech. realizaci při dodržení 5m výšky /vč. čist. otvoru/.Děkuji za odpověd a radu JURA

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, z hlediska čištění komínu bude asi první varianta nereálná. Ve Vašem případě bych doporučil lehký komín vedený uvnitř místnosti s prostupem střechou. Při Vaší výšce komínu lze i podle norem komín kontrolovat a čistit zdola vybíracím otvorem. Účinná výška 5m je dána normou, norma připouští i výšku nižší, pokud jsou splněny podmínky výpočtu spalinové cesty. Ale i tak bych se snažil o dosažení účnné výšky alespoň 4m, je-li to konstrukčně možné.

Dobrý den, insatlovali nám stavebnicový vyvložkovaný komín průměru 150 mm a délky asi 5,5m. Máme na něj napojena krbová kamna o výkonu 8 kw. Bohužel zde dochází ke zpětnému tahu komínu, kdy do místnosti skze něj proniká vzduch a má špatný tah (vždy se musí zahřát zapálenými novinami než začne táhnout). Reklamujeme to u firmy, která komín montovala, ale nechtějí chybu uznat... Čím může být tento problém způsoben? Děkuji za odpověď

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, příčin může být více a těžko na ně budu hledat takto na dálku odpověď. Zkuste kontaktovat některého kominického odborníka a nechat situaci posoudit na místě u Vás. Můžete využít například kontaktů na stránkách Společenstva kominíků: http://www.skcr.cz/

Vážení, prosím vás o tuto informaci: odkdy platí předpis, že spalinová cesta pro plynové kotle musí být z materiálu nerez, pokud je nově budována (resp. vyměňována). Je to od r. 2002 nebo ČSN 73 4201:2008 či 2009 nebo až 1.11.2010? Děkuji za odpověď Marie Mlčková, Praha

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, použití kovových materiálů ve spalinové cestě řeší již ČSN 734201 z roku 2002 a to konkrétně v článku 6.3.5. v návaznosti na tabulku A1. Zde se ještě omezeně a za stanovených podmínek připouští použití pevných vložek a kouřovodů z hliníku do světlosti 150mm. Další vydání normy v roce 2008 připouští pevné hliníkové vložky do světlosti 150 mm již jen pro plynové spotřebiče se suchým provozem - třídu D1 a v místech, kde nemůže dojít ke koznímu napadení hliníku. Za korozní riziko považuje norma mj. také vápennou maltu ve zdivu. Znění z roku 2010 se v tomto již neliší.

Dobrý den, chtěl bych si pořídit krbová kamna a chci se zeptat, jestli místo komínu (komínového systému) mohu použít nerezovou rouru, která by byla přichycena na vnější straně baráku

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, s jednoplášťovým kouřovodem s funkcí komínu na vnější straně objektu budete pravděpodobně nespokojen. Spaliny budou silně ochlazovány, prodlouží se doba zátopu, bude docházet ke kondenzaci a dehtování. Doporučuji nějaký lehký třívrstvý komín s dobrou tepelně izolační vrstvou.

Dobrý den, v rámci výstavby rodinného domu jsem se dodatečně rozhodly pro vybudování krbu a tím pádem i komínu ( kondenzační kotel má řešen komín zvlášť ) Komín by v případě našeho řešení měl procházet otvorem v monolitickém železobetonovém stropu, který byl vytvořen pro případné dodatečné řešení schodiště do podkroví. Vzhledem k tomu, že podkroví bude momentálně neobydlené, chtěli bychom teto otvou zadělat sádrokartonem a prostor nad sádrokartonem samozřejmě zateplit. Chtěl bych se tedy zeptat, zda v případě, že budeme komín řešit ze stavebnice Schiedel popř. Eurokomíny, je možné přímo na komín kotvit sádrokartonovou desku (samozřejmě protipožární) a jaký izolační materiál můžeme použít k izolaci prostoru v těsné blízkosti komínu? Děkuji Halm

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, výrobci komínových systémů kotvení čehokoliv do komínového pláště vidí neradi. V případě lehkých konstrukcí nejde ani tak o statiku ale spíše o to, že stěny komínových tvárnic jsou poměrně tenké (cca 3cm) a proto většina z nich vrtání do stěny tvárnice nedoporučuje nebo přímo i zakazuje. Zkuste vymyslet nějakou jednoduchou pomocnou konstrukci pro vynesení desek.

Dobrý den chceme si koupit chatu a postavit komin venkovní můžete mi poradit s nějakým odkazem na návod a podrobný popis venkovních komínů a jestli jsou i v jiné barvě než nerez třeba černý.Na rodinném domě máme Schiedel a jsme velmi spokojeni děkuji

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, barevné provedení nerezových plášťů je dobře možné, např. následující odkaz zobrazuje některé barvy pláště podle požadavku investora tak, aby odpovídaly barvě fasády: http://www.schiedel.cz/kominy-a-jejich-provedeni/reference-nerezove-kominy/bytove-domy-lutin Technické podklady k některým lehkým třívrstvým systémům najdete např. na adrese: http://www.schiedel.cz/ke-stazeni/technicke-podklady

Dobrý den,mam takovou prozbu.Mám komín vysoký 5,5m napojení do komínu je ve 1,75 komín je 200mm.Krbové kamna které bych chtěl připojit tak mají mít tah nin 10až12pa pruměr roury 150mm s vrchním vývodem bude to fungovat nebo musí přistavit komín.Předem moc děkuji

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, problematiku tzv. minimální účinné výšky nutné pro funkci spotřebiče řeší v čl. 9.2.1.3 ČSN 73 4201. Zde se stanoví, že minimální účinná výška (výška od zaústění kouřovodu do komínu po jeho ústí) je 5 m. V jednotlivých případech je možno připojit lokální spotřebič i do komínového průduchu s menší účinnou výškou než 5 m, pokud se výpočtem prokáže, že tato výška je pro daný spotřebič dostačující. Doporučuji nechat provéstt výpočet spalinové cesty pro Váš konkrétní spotřebič, jednoduše můžete využít pro zadání například tento odkaz: http://podpora.schiedel.cz/?page=form_s

Dobrý den. Zvažujeme koupi novostavby rodinného domu který nemá komín a chtěli bychom si nechat vystavět komín venkovní (stavebnice či nerezové trubky) pro krbová kamna. Bohužel k jediné stěně kde připadá komín v úvahu je přistavěna garáž tzn. komín by musel nejprve projít zdí mezi obývacím pokojem a garáží a teprve pak střechou garáže ven. Je toto řešení možné? Není v rozporu s normami? Jak dostatečně musí být zajištěn přístup pro kominíka? Předpokládám, že žebřík opřený o dům nestačí. Děkuji moc za odpovědi, Dušková.

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, při použití certifikovaného systému s garantovanými parametry to problém není. Napojení kouřovodu od krbových kamen skrz zeď do komínového tělesa rovněž neodporuje platným předpisům. Komín musí být po celé délce kontrolovatelný a čistitelný. Není-li to možné zajistit přímo z ústí komína (opřený žebřík opradu nestačí), lze využít čl 8.2.4.1 ČSN 73 4201 z roku 2010, který připouští zřízení kontrolních a vymetacích otvorů (dvířek) nad střechu budovy nebo půdního prostoru tak, že tento otvor nebude ve vzdálenosti větší než 6m od komínového ústí. Myslím, že ve Vašem případě je možné použít jak klasickou stavebnici, tak i některý lehký systém (inspirace např viz předchozí dotaz), je na zvážení, která z variant bude pro Vás technologicky přijatelnější.

Dobrý den, kupujeme hotový dům, starý 4 roky, který je vytápěn jen elektřinou. máme malé děti, dojíme se, kdyby delší dobu nešel proud a mrzlo, čím si zatopit. Dům nemá komín, rádi bychom instalovali krbová kamna. Je možné komín do domu vestavět dodatečně? Střecha je samosebou z dřevěných trámů, kritina KM Beta. Je možné dodatečně udělat prostup střechou?

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, případ, který řešíte, není ojedinělý a myšlenka pořízení druhého nezávislého zdroje vytápění je rozhodně správná. Dodatečná vestavba je každopádně možná, výhodné může být použití lehkých nerezových komínových systémů, jejich stavba klade menší nároky na zásah a stavební úpravy stávajících objektů. Pro inspiraci doporučuji třeba tento odkaz: http://www.youtube.com/watch?v=u9_NimXAHME&list=UURsjiSD1OxcW-ari_6SbLKg&index=4&feature=plcp Dále Vám jistě poradí přímo některý z techniků firmy.

Dobrý den, měl bych dotaz ohledně komínu Schiedel UNI PLUS. Tento komín je postaven před rokem v novostavbě a po nastěhování jsem zjistil, že v podkroví v poslední tvárnici(pak už jsou betonové segmenty) vzlíná přes tvárnici voda. Oplechování je v pořádku a voda neteče kolem komína. Fleky nejsou mastné a nejsou černé. Podle toho usuzuji, že nejde o vodu z průduchu. Jak tuto závadu odstranit?. Předem děkuji za odpověď František Maroušek

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, příčinu nelze asi takto jednoduše identifikovat, doporučuji kontaktovat přímo technika společnosti Schiedel (http://www.schiedel.cz/schiedel-kontakty/obchodni-zastoupeni-nove-kominy) a domluvit konrolu na místě.

Dobrý den stavím rodinný dům svépomocí.U krbové vložky z které bude vývod kouřovodu kolmo vzhůru, mám v úmyslu že vývod napojím přímo na lehký komín systému ics. Nechci použít žádný sopouch z důvodu uspory místa i peněz. Nebrání tomuto záměru nějaká norma? Děkuji za odpověď

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

Odvod spalin jakéhokoliv spotřebiče paliv na různá paliva přímo „vzhůru“ je možný již velmi dlouho. Ve starých domech byly stavěny tzv. „černé kuchyně“, kde spaliny (dým) stoupaly z ohniště přímo vzhůru zděnou šachticí nad střechu objektu. Určitou nevýhodou byl fakt, že občas došlo k uvolnění nečistot v takovém komíně a pak jsme měli „plný hrnec sazí“. V současné právní úpravě stavebního zákona a odvozených požadavcích na stavby je počítáno s takovou možností. Je tam ale podmínka, aby spotřebič paliv byl k tomu přizpůsoben svou konstrukci a umístěním kouřového hrdla na spotřebiči. Dále je tam podmínka, že toto řešení je možné tam, kde nelze postavit klasický komín. Stavba klasického komína má tu výhodu, že nečistoty z komínového průduchu padají do tzv. neúčinné částí komína, kde je lze jednoduše odstranit. Dále má klasický komín výhodu v tom, že možné povětrnostní srážky a kondenzát z paliva nepadají přímo do spotřebiče paliv, ale stékají do kondenzátní jímky v půdici komína a nepoškozují tímto topidlo. Stavbu tzv. svislého kouřovodu s funkci komína je možno provést v souladu s ČSN 73 4201, čl.7.4, kde jsou uvedeny náležitosti konstrukce takové spalinové cesty. Jak již bylo řečeno, spotřebič paliv musí mít instalován připojovací díl – kouřové hrdlo na vrchní částí, aby bylo možno svislý kouřovod s funkcí komína připojit. Není dovoleno připojovat tímto způsobem ke svislé spalinové cestě spotřebič se zadním vývodem spalin (zadním kouřovým hrdlem).Svislý kouřovod s funkcí komína musí splňovat veškeré požadavky na komíny, mít dostatečnou izolační schopnost a jeho vyústění nad střechou objektu je posuzováno stejně, jak u klasických komínů. Ústí svislého kouřovodu s funkcí komína musí být kryto protidéšťovou stříškou ve tvaru Meidingerové hlavy. K ústí takového odvodu spalin musí být zajištěn přístup pro kontrolu průduchu a jeho čištění. V průchodu stropem a kolem hořlavých konstrukcí musí být takový odvod spalin ošetřen jako klasický komín. Rozměr průduchu nesmí být menší, oproti rozměru kouřového hrdla spotřebiče paliv. Uvedení spalinové cesty do provozu (včetně svislého kouřovodu s funkcí komína) podlého kontrole Revizního technika komínů (spalinových cest) a musí být vyhotovená Revizní zpráva dle předlohy uvedené v NV 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Do místnosti na chalupě bych chtěl instalovat krbové kamna. Místnost nemá komín. Chtěl bych ho zřídit za venkovní stěnou u sedlové střechy. Komín by sloužil jen pro tyto krbové kamna

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Pro Váš záměr můžete použít "klasický" stavebnicový komín s keramickou vložkou přistavěný k vnější stěně. Je třeba dodržet bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů (obvykle 5 cm) a komín přikotvit k nosné stěně vždy po cca 3m. Komín je nutno založit na dostatečně únosný základ. Druhou možností je zvolit lehký nerezový komín, jeho stavba je jednodušší, je ovšem otázkou, jak bude nerezové těleso na stěně chalupy vypadat.

Dobrý den, měla bych jeden dotaz. bydlíme v patře rodinného domu, do obývacího pokoje jsme si pořídili krbová kamna. Jsme spokojeni, jen bychom chtěli vědět, zda by bylo možno využít teplo z komínu do místnosti, která sousedí s obývacím pokojem (komín je uvnitř této stěny). děkuji za odpověď a přeji příjemný adventní čas. Marta Šubrtová

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Využití tepla spalin v komínovém průduchu pro vytápění sousední místnosti asi možné nebude. Zkuste vymyslet distribuci ohřátého vzduchu od kamen.

Dobrý den Potřeboval bych poradit před měsícem sem stavěl nový komín z komínových bloků a posadil sem ho na 1 metr starý cihlový komín na který mám připojený kouřovod od kotle. Nový komín má samozřejmě vložku která je obalená ve vatě. Tah mám výborný akorát mám ten hlavní problém že přes ten nový komín mě prosakuje dehet. Nevím jestli je to závada nebo jestli se mám nečeho obávat nebo ne Děkuju za odpověd

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, komín by měl být v každém případě těsný, k prosování dehtu by nemělo docházet. Doporučuji nechat provést kontrolu.

Dobrý den mám dotaz.Mám plynový kotel,který při zapnutí se dlouze nahřívá na provozní teplotu při tom odtah do komína je hodně vřelý nemůže to být způsobeno velkým tahem komína? Předem děkuji za odpověď M.S

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, příčin může být několik, u některých typů spotřebičů i nadměrný tah komínu. U otevřených plynových spotřebičů s přerušovačem tahu by měl být nadměrný tah víceméně eliminován samotnou konstrukcí spotřebiče, při jiné konstrukci kotle může způsobovat problémy. Doporučuji nejprve provést odbornou kontrolu samotného spotřebiče a ověřit dimenzi komínového průduchu s ohledem na připojený spotřebič. V případě, že Vaše problémy jsou opravdu způsobeny nadměrným tahem, dají se řešit pomocí regulátoru tahu osazeného v blízkosti napojení spotřebiče do komínu nebo na kouřovodu.

dobry den, mam problem.koupil jsem nove topidlo znacky viadrus.prvni sezona probehla uspesne.pred letosni topnou sezonou jsem vypucoval komin vse jsem dal do poradku jak mabyt,ale komin prestal mit tah . topim eko briketami a drevem..predem dekuji za odpoved.

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, samotné vyčištění komínu jistě změnu tahu k horšímu nezpůsobilo, pravděpodobně bude třeba hledat příčinu jinde. Doporučuji pozvat v rámci pravidelné kontroly kominíka a posoudit vše na místě.

Dobrý den stavím si komín stavebnici tvárnice vata šamotová vložka a příde mě že vůle vložky v izolaci je dost veliká. Jaká by ta vůle měla asi být. Vložka má průměr 200 Dík za odpověď Chada

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, přesná vůle není přímo předepsána a každý výrobce ji řeší trochu jinak. Fukce izolační vrstvy je dvojí; kromě toho, že tepelně izoluje, zároveň vystřeďuje vnitřní komínovou vložku a umožňuje její volnou tepelnou dilataci. Pokud používáte kompletní řádně certifikovaný systém, mělo by být vše v pořádku.

Dobry den.Uvazuji o dodatecne postaveni komina na drevenou chatu.Nevim,zda kvuli tomu nebudu muset zasahovat do strechy,jelikoz komin chci stavet uprostred chaty v cele a strecha mi presahuje o vice nez 70 cm.Jak maximalne daleko muze byt dodatecne montovany komin od budovy?At zdeny,ci nerezovy.Dekuji Kroupa.

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, k Vašemu dotazu se nevztahuje žádná technická norma či jiný předpis. Je to pouze o tom, jak jste schopen zajistit ukotvení samostatně stojícího komína k objektu. Počítejte potřebu kotvení po cca 3m.

Dobry den,prosim o radu jakym zpusobem lze zvětšit pruměr sopouchu do komína ze 120cm na 150cm.Existují na to nějaké frézy. Děkuji

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Nevím, zda odpovím přesně, ale když se zmiňujete o fréze, předpokládám, že dotaz se týká spíše zvětšení průměru komínového průduchu a nikoliv sopouchu (= konstrukční díl komína, do kterého je připojen kouřovod). V tomto případě již řada kominických firem disponuje komínovou frézou; je to zařízení které se spustí shora ústím komína a pomocí nastavitelných řetízků na rotační hlavě postupně odebírá část komínového pláště. Podmínkou použití je dobrý stav stávajícího komínu. Vyfrézování se dá provést (v závislosti na výšce a materiálu komínové konstrukce) zpravidla během jediného dne. V každém případě doporučuji svěřit firmě, která s tím má zkušenosti.

Dobrý den. Mám komín z klasických cihel. Plánuji vyvložkovat pro kondenz. kotel . Prosím o informaci , jakou sílu tepelné izolace mám použít pro zateplení nadstřešní a půdní části vnější strany komínového pláště . Děkuji Polášek

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

V dotazu nepíšete, zda bude komín sloužit pouze pro odvod spalin nebo zároveň i pro přívod spalovacího vzduchu prostorem mezi komínovou vložkou a zděným pláštěm. V prvním případě platí, že tepelnou izolací se nedá nic pokazit, uvažoval bych ekonomicky 6 až 8 cm minerální izolace. Ve druhém případě je vnitřní vložka ochlazována přiváděným venkovním vzduchem a dodatečná izolace pláště ve venkovním nebo nevytápěném prostoru nemá význam.

Dobry den,mam takovy dotaz.Nedavno jsem si nechal vyvlozkovat komin nerez vlozkou-160mm a napadlo me,ze bych si ho mohl jednoduchym zpusobem zaizolovat.Vyplnit prostor mezi vlozkou a zdivem vhodnym materialem,jako je treba perlit.Jaky na toto reseni mate nazor.Za odpoved predem dekuji.Pospisil

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Dobrý den, technické normy takovou úpravu připouštějí, u perlitu je trochu problém s jeho nasákavostí (nevím, zda ve Vašem případě vadí) a také s tím, že během času postupně sedá a může při větší výšce zatěžovat vložku a omezovat její dilataci. Ale možné to je.

Dobry den, bydlim v obecnim dome ze 30. let a rad bych si doma nainstaloval kamna. Komin je volny, ale je nutne ho vyfrezovat a vyvlozkovat. Kdo je povinen toto zaplatit? Vlastnik, nebo ja jako uzivatel? Jednalo by se o cca jakou castku za 1m? Dekuji za vas cas a pomoc, s pozdravem Krofta

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

Způsob úhrady nákladů v tomto případě závisí na tom, jak jsou podobné případy řešeny ve smlouvě mezi Vámi a vlastníkem. Pokud to řešeno (jak pravděpodobně předpokládám)není, nezbývá než o záměru vlastníka informovat a dospět k dohodě.

Dobrý den, je-li vzdálenost komínového pláště od hořlavé kontrukce menší než 50mm, je možné vyhovět normě tak, že se hořlavý materiál např. oplechuje? Konkrétně trám a třívrstvý komín (vložka, vata, plášť). A ještě prosím o radu, co se týče ukončení komína: Pokud nechci osazovat žádnou krycí hlavici je lepší ukončit poslední šamotovou vložku nad nebo pod komínovou hlavou? Děkuji předem za odpověď.

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

Předpokládám, že se nejedná o úplný kompletní komínový systém, kde by byla štítkem jednoznačně deklarována bezpečná vzdálenost od hořlavých materiálů. V tomto případě je asi vzdálenost 50mm chápána správně jako minimální. Není-li dosažena, doporučuji provést protipožární opatření například pomocí desky promatect (více na http://www.promatpraha.cz ). Provedení komínové hlavy musí umožnit dilataci vnitřní vložky a zároveň zábránit zatékání vody za vložku. Pro inspiraci doporučuji se podívat na stránky předních výrobců (např: http://www.schiedel.cz/uploads/media/MN_UNI_2011_tiskA3.pdf )

Dobrý den, obracím se na Vás s prozbou: Máme krbovou vložku BEF OPTIM 8,a komín ciko od heluzu. Ke krbové vložce máme přívod vzduchu přiveden plastovým potrubím o průměru 125cm z venku baráku. Celkovou délku komínu máme 6,8 m.Napojení krbové vložky je ve výšce 1,70m, pod úhlem 45 stupnů. Průměr komínu je 200mm. Po zatopení v krbové vložce ohen se dusí a pouze plápolá i když máme naplno otevřenou klapku přívodu vzduchu.Dvířka od krbu jsou začouzená.Pokud otevřeme dvířka krbové vložky,ohen okamžitě zesílí a krásně hoří. Poradte nám prosím, jak docílit toho, aby ohen hořel tak intenzivně i při zavřených dvířkách. Předem děkuji, s pozdravem Műllerová.

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Jednoznačné stanovení příčiny takto "na dálku" bez znalosti místní situace není jednoduché. Z Vašeho dotazu usuzuji, že problém bude nejspíše na straně přívodu vzduchu. Bylo by jistě vhodné prověřit, pokud je to možné, průchodnost potrubí v celém profilu a vyloučit tak jeho zúžení nebo částečné ucpání. Průměr 125 mm by měl být dostatečný, pokud ovšem není délka potrubí není extrémně veliká nebo na potrubí jsou nějaké místní odpory (kolena, mřížka na fasádě apod.)Problém může také vznikat v důsledku působení sání větru na fasádě. Pro vyřešení situace doporučuji pozvat k Vám kominického mistra, který by měl na místě odhalit pravou příčinu a navrhnout její řešení.

Dobrý den, stavím RD, jako topení budu mít krbovou vložku s výměníkem, který bude vyveden do samostatného komínu. Jedná se o komínovou stavebnici Heluz klasik, kde bude tedy jeden komín + prázdná poloviční šachta. Do této poloviční šachty bude sveden odvod od digestoře z kuchyně, která je hned vedle. Chtěl jsem se zeptat, jestli je dobré do této prázdné šachty umístit ještě nějakou plastovou rouru vyvedenou až nahoru, na kterou pak bude následně digestoř napojena, a pokud ano, je li nějak ještě nutné ji odizolovat, ať už kvůli teplu z komína od krbu, nebo naopak kvůli chladnu, které by tímto otvorem mohlo prostupovat. Velikost prázdné šachty je asi 140x280 mm., tak jestli tam dát 120mm rouru s izolací nebo 140mm bez izolace. Taky ještě bych měl dotaz, jestli je lepší koupit digestoř s větším výkonem odtahu, nebo-li stačí 650m3/h. Páry z digestoře půjdou nejdříve vodorovně asi 1m, pak. se dostanou do prázdné šachty odkud budou stoupat ven, výška budovy (štítu) je asi 7,660m a výška komína 8,310m. Děkuji za rychlou radu a odpověď ;-)

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Páry z digestoře obsahují velké množství tuků, proto doporučuji šachtu v komínovém tělese opatřit vložkou. S ohledem na teplotu lépe kovovou než plastovou, lepší bude větší průměr, izolace funkci zásadně neovlivní. Uvažovaný výkon by měl být dostatečný.

Dobrý den,můžete mi prosím poradit,čím ošetřit betonovou komínovou desku,aby lépe odolávala povětrnostním vlivům? Děkuji.

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Krycí betonovou desku můžete opatřit některou z nátěrových hmot určených pro beton, povrch můžete také ošetřit některým z hydrofobizačních přípravků.

Dobrý den. Rád bych se Vás zeptal na jeden problém související s komíny na plynná paliva. Bydlím v 5-ti patrovém bytovém domě o cca. 30 BJ, kde ohřev TUV provádí každá BJ prostřednictvím plynového průtokového ohřívače (PPO) "Karmy", umístěném v koupelně. Odtah spalin je řešen přirozeným tahem do komína průměru 110 mm. Komíny jsou vyvložkovány a pravidelně revidovány. Koupelna má zajištěn přívod čerstvého vzduchu otvorem ve zdi o ploše cca. 350 cm2. V koupelně , WC a v kuchyni je zároveň otvor pro nucené větrání, které zajišťuje 1 centrální ventilátor na střeše domu ovládaný z každé BJ. zjistili jsme, že v některých BJ při spuštěném PPO a zároveň i spuštěném ventilátoru dojde k úniku spalin nikoliv do komína, ale přímo do odvětrání koupelny. Dalším pátráním jsme zjistili, že k tomuto úkazu dochází pouze v zimních měsících a u BJ s vyměněnými okny za plastové. Dalším pátráním i zde na webu jsme zjistili, že problém je v těsnosti BJ, kdy se samozřejmě každý nájemník snaží v rámci úspor tepla svoji jednotku zaizolovat. Ventilátor odvětrání při spuštění a hermeticky uzavřené BJ odsává vzduch cestou nejmenšího odporu tj. z komína. V případě spuštěného PPO tímto dochází k nasávání spalin. Obrátili jste se na odbornou projektovací kancelář, kde nám byl navržen způsob přívodu čerstvého vzduchu do koupelny pomocí dalšího ventilátoru, spouštěného zároveň s ventilátorem prvním, který by měl za úkol vhánět stejný objem vzduchu do místnosti koupelny. Bohužel, zde jsme narazili na problém s vestavbou potrubí a navíc se nám nezdá úplně vhodné v případě zimního období vhánět do koupelny pro tyto účely ledový vzduch. Existuje samozřejmě i řešení, které by zahrnovalo i předehřev tohoto vzduchu, ale toto řešení se nám zdá jako velmi komplikované a nákladné. Víme, že se nejedná pouze o problém jednoho bytového domu, nýbrž několika stovek dalších, proto se touto cestou zkouším poradit, jestli neexistuje nějaký jednoduchý způsob vyřešení problému, případně o radu, na koho se obrátátit o pomoc při hledání řešení. Předem Vám děkuji za reakci.

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Ve Vašem případě se jedná o závažný problém, který byl již mnohokrát popsán a diskutován, přesto bohužel každý rok dochází v jeho důsledku k případům vážného poškození zdraví nebo i smrti. Obecně nelze zaručit spolehlivou a bezpečnou funkci otevřeného plynového spotřebiče v místnostech, kde je vytvářen podtlak. Neznám podrobnou situaci ani možnosti nebo vůli ostatních obyvatel bytů, ale jako jednu z možností bych doporučil výměnu stávajících spotřebičů za nové uzavřené v provedení C. Samozřejmě si to vyžádá další náklady za kompletní rekonstrukci spalinových cest a projekt.

Dobrý den, V novostavbě přízemního RD je uvažováno s krbem (krbová vložka o výkonu 10, příp. 13kW, bez výměníku tepla)napojeným na jednoprůduchový komín Schiedel UNI, dle vyjádření firmy, nabízející provedení krbu spostačujícím průměrem průduchu 16 cm. Celková výška komínu je 7,5m od podlahy 0,00. Prostor, kde bude krb umístěn má plastová okna a balkonové dveře s možností mikroventilace. Jaká varianta komína by byla pro daný případ nejvhodnější (s ohledem na zajištění dostatečného množství vzduchu pro spalovací proces)?

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

V novostavbě s těsnými otvorovými výplněmi je vždy lepší, pokud bude provozován spotřebič jako nezávislý na vzduchu v místnosti. Na trhu je již celá řada spotřebičů vybavených hrdlem pro přívod externího vzduchu - ten může být přiveden dobře izolovaným potrubím pod podlahou nebo tepelně izolovanou šachtou v komínovém tělese. V tomto případě bych "nahradil" komín UNI komínem ABSOLUT.

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jaký průměr komína by jste mi doporučili do novostavby pro krbová kamna HAAS and SOHN Salerno 2-4 kW která potřebují min. tah 12 Pa, teplota spalin 245 st.? jde o bungalov se sedlovou střechou, výška komína bude cca 6,5 m. a dále zda by jste doporučili napojení 90 nabo 45 st. Děkuji

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Pro spotřebič takto malého výkonu a při zadané výšce komínu postačí průměr komínového průduchu 16 cm. Krbová kamna v interiéru se lépe napojí do komínového sopouchu pod úhlem 90°.

Dobrý den stavím si zahradní posezení s krbem. a nikde sem nenšel jak podle objemu topeniště má být v daném průměru komín vysoký. Topeniště je 80 cm široké, 60 ch vysoké, 60 cm hluboké. Jak vysoký by měl být komín o průměru 20 cm(komínovky,vata,obestavba) Děkuji

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Zde hodně záleží,jaké jsou stavební možnosti stran výšky komína a také jaký "komfort" od ododvodu spalin očekáváte. Mají-li být splněny podmínky výpočtu a výška komína je (předpokládám) omezena, doporučuji komín průměru 25 cm o výšce 4 metrů.

Dobrý den, při inspekci komínových cest v našem bytě činžovního domu bylo v závadách uvedeno: "chybí inspekční otvor". Jedná se o karmu v koupelně a technik provádějící revizi mi sdělil, že je možné tento udělat i v koleně kouřovodu. Nikde jsem však takový typ kolena nesehnal. Je to skutečně takto řešitelné? Děkuji

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Kolena s kontrolními otvory bývají součástí jednovrstvých systémů pro odvod spalin, například (např. Schiedel Prima), jsou vyráběna v provedení pro podtlakový i přetlakový provoz.

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakým způsobem připojím kouřovod menšího průměru, než je otvor v šamotové vložce?

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

Kouřovod je nutné omotat nehořlavým provazcem (lze např. koupit skelnou šňůru pro teploty 600-1000°C) a tím se utěsní prostor mezi kouřovodem a tvarovkou sopouchu. Pohledově se místo napojení překryje např. kovovou (měděnou nebo ocelovou) rozetou – růžicí, nebo krycí deskou. Sopuch však musí být vždy řádně uložen v tzv. čelní desce, která zamezí poškození sopouchu v případě pohybu tvarovky při vysokých teplotách spalin. U technologických spotřebičů lze použít také kovové adaptéry. Firmy vyrábějící a prodávající systémové komíny nabízejí pro své produkty zvláštní připojovací adaptery, které se nasazují na vnější obvod keramické vložky- sopouchu. Vývod je pak redukován na požadovaný rozměr kouřovodu. Výhodou tohoto řešení je ochrana keramického sopouchu před rozpínavosti kovových materiálů a vyloučení rizika roztržení sopouchu. Jiným řešením je u spotřebičů s teplotou spalin do 200°C použití gumových adaptérů. Pro připojování uzavřených plynových spotřebičů typu C „TURBO“ nebo kondenzační slouží k tomu speciální připojovací kameny. V žádném případě se nesmí u keramických komínů používat na utěsnění prostoru mezi kovovým kouřovodem a keramickou částí sopouchu kamnářský tmel, nebo jiná, tuhnoucí hmota. Při rozdílné rozpínavostí kovu a keramiky je vždy nebezpečí roztržení a poškození sopouchu. Vždy nutno dbát na přiměřenou dilataci mezi kovem a keramikou.

Dobrý den, chtěli bychom se zeptat, jestli doporučujete na komín osazovat stříšky. Máme nový rodinný domek, komín využíváme jako druhý zdroj, když si chceme přitopit nebo užít příjemný večer u krbu.

Odpovídá:
Zbigniew Adamus

Komínové stříšky si lidé nejčastěji osazují kvůli obavám z povětrnostních podmínek, které by mohly mít vliv na komínový tah. Při osazování jakéhokoliv zařízení na ústí komína je však nutné si uvědomit, že vzniká překážka, kterou musí překonávat spaliny proudící z komína do volného ovzduší. Pokud je spalinová cesta správně navržena a provedena, počítá se u ní s optimálním komínovým tahem. Ústí komína by se proto nemělo opatřovat žádným otočným kohoutem, ani ochranou stříškou jakéhokoliv tvaru. Zejména moderní vícevrstvé komíny jsou ve své půdici konstruovány pro odvod kondenzátu a deště a žádnou stříšku nepotřebují. U málo využívaných komínů je přirozené, že v různých klimatických oblastech může docházet ke zvýšení vnikání dešťových srážek do komína. Je proto možné použit komínovou stříšku schváleného typu, kterou ke svému produktu nabízejí výrobci komínů. Každý výrobek na spalinové cestě musí být schválen ke svému používání a kutilské výrobky se v tomto případě důrazně nedoporučují. Nevhodný tvar stříšky nad komínovým ústím, případně jeho špatná instalace, mohou způsobit nefunkčnost odvodu spalin a přímé ohrožení života a zdraví uživatelů spotřebičů paliv. Není rovněž vhodné provádět instalace nahodilé vybraných stříšek a krytů jiných výrobců nad komín, který již prošel revizi a k instalaci zařízení nad ústím komína nebyl vyjádřen předběžný souhlas Revizního technika komínů. Vystavujete se zde nebezpečí, že při kontrole spalinové cesty bude tato označena za nezpůsobilou k dalšímu provozování.

Dobrý den, stavím si domek svépomocí a chtěl bych se zeptat, proč je tak důležité zajistit dilataci komína?

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Komín a obzvlášť vnitřní šamotová část se vlivem teploty výrazně prodlužuje, takže musí být umožněn pohyp (dilatace) jednotlivých vrstev komína. Nejvíce se prodlužuje šamotová část komína a to až o 3 mm na metr výšky komína, proto nesmí být nikde pevně spojena vnitřní šamotová část s betonovými tvárnicemi ani krycí deskou. Šamotové napojení kouřovodu a dvířek, které vyčnívají do betonové části, musí mít po obvodě 3 cm mezeru vyplněnou rohoží z minerálních (nikoli skelných) vláken. Protože dilatuje celý komín, nesmí se nikde pevně neposuvně spojit s přilehlými konstrukcemi.

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jaký typ komína byste mi doporučili zvolit pro kondenzační kotel a proč?

Odpovídá:
Ing. Jiří Vrba

Kondenzační spotřebiče jsou moderní výrobky odpovídající technickému stavu doby. Využívají tepla obsaženého ve spalinách a tím zvyšují účinnost zařízení. Důsledkem pro odvod spalin jsou spaliny velmi chladné (cca 40°C), těžké, protože obsahují velké množství vody a proto je k jejich pohybu používán ventilátor. Z nabídky komínových systémů firmy Schiedel se jedná o systémy Absolut, Avant-Primo, Multi z oblasti nově budovaných komínů. Ze sanačních systémů jsou to systémy TechnoFix PRIMA1, TechnoFix 2000, TechnoStar ICS a TechnoFlex s použitím těsnění ve spojích vložek a systémy Keranova a ProGasFlex.