Jak pečovat o komín?Správná péče o komín obnáší především jeho pravidelné čištění. Od 1. ledna 2011 si přitom čistit komín mohou lidé i svépomocí – podmínkou je topný spotřebič na pevná paliva s max. výkonem do 50 kW, a následné překontrolování vyčištěného komínu kominíkem s živnostenským oprávněním.


O provedeném čištění spalinové cesty svépomocí, bychom měli učinit záznam do požární knihy, popřípadě jiné provozní dokumentace, kterou předložíme kominíkovi při provádění kontroly. Spalinovou cestu pro spotřebiče do 50 kW bychom měli čistit 2 – 3x ročně, kominík by měl naši práci zkontrolovat alespoň jednou za rok.

 

Pro jiné typy spotřebičů, a pro silnější spotřebiče, je však bezpodmínečně potřeba, aby se čištění vždy ujal kominík. Spotřebiče na pevná paliva nad 50 kW vyžadují čištění i kontrolu spalinových cest dvakrát ročně, spotřebiče na kapalná paliva je třeba čistit 3x ročně, přičemž odborná kontrola stačí jen jednou za rok. Spotřebiče na plynná paliva by měli projít čištěním i kontrolou jedenkrát za rok.

 

O komín bychom měli pečovat ale i správným topením, pravidelnou údržbou topného spotřebiče a používáním kvalitních paliv. Týká se to především vytápění tuhými palivy (uhlí či dřevem), které se zanáší dehtem a sazemi.

 

 

Ostatní články této kategorie:

26. 08. 2021
Elegantní komínový plášť NORDIC do extrémního počasí
Komín je promyšleným systémem od jeho základu až po nejvyšší bod nad střechou. Právě nadstřešní část komínového tělesa, vystavovaná permanentně nejrůznějším nepřízním počasí, musí splňovat celou řadu kritérií, aby dlouhodobě vydržela s minimálními nároky na údržbu a zároveň zajistila bezproblémový chod otopné soustavy. 
05. 10. 2020
Nástrahy, které musí komín zvládnout!
Investice do nového kvalitního komína představuje cca 2% z celkového rozpočtu stavby průměrného rodinného domu. To je položka, která se v případě nutnosti dá ušetřit jinde, například v rámci vybavení. Přesto se najde mezi investory novostaveb velké procento lidí, kteří se rozhodnou na komínu ušetřit. 
20. 11. 2019
Péči o komín nepodceňujte, ať nejste součástí černých statistik!
Se začátkem topné sezóny mají hasiči zpravidla plné ruce práce s hašením požárů od komínů. Na vině bývá nejčastěji bouchnutí sazí. Většinou se hraje o minuty, protože u starších či nekvalitně provedených komínů může dojít k rozšíření požáru do dalších částí domu.
12. 12. 2017
Levný komín je jako levné lano na bungee jumping
Výrobce komínových systémů, společnost Schiedel, oslaví v  roce 2018 čtvrt století na českém trhu. To je jednoznačný důvod k radosti, ale i k bilancování. Zeptali jsme se jejího obchodního ředitele Ing. Tomáše Pogánye, jak vnímá tento milník on.
29. 09. 2015
Pozor na falešné kominíky
Nenechte se napálit a dejte si pozor na falešné kominíky. Svým jednáním ohrožují Vás i Vaše blízké.
10. 06. 2015
Kontrolu komína raději nepodceňte
Z tiskové zprávy Společenstva kominíků ČR
15. 08. 2011
Devět kroků, díky kterým snadno vyčistíte komín svépomocí
Podle nového nařízení vlády si smíte čistit komín sami. Není to těžké. Největší práci dá bezpečně vylézt na střechu a v pořádku se vrátit zpátky na zem.
15. 08. 2011
Jak vybrat dobrého kominíka?
Díky změně původní vyhlášky o čištění komínů a vydání vládního nařízení o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodu a spotřebičů paliv je o kominíky velký zájem a kominické řemeslo zažívá znovuvzkříšení. Minimální počet školských zařízení s učebním oborem kominík způsobil v posledním roce boom nejrůznějších rekvalifikačních rychlokurzů, kterým ale často chybí patřičné odborné vedení. Můžeme se potom na takového kominíka spolehnout?