Vložkování komínů je podmínkou bezpečnosti provozuVložkování komínů je jednou z podmínek bezpečného odvodu spalin z objektu. V době, kdy při spalování dosahovaly teploty spalin 200°C a více, byl jejich bezpečný odvod hlavním požadavkem na komínové těleso hlavně z pohledu požární bezpečnosti. Materiál kouřové cesty musel být dostatečně odolný proti vysokým teplotám. Tomu vyhovovaly zděné jednovrstvé komíny. V dnešní době je však na komíny kladena celá řada dalších požadavků. 

 


Komíny z pálených cihel už nestačí

Vložkování komínů souvisí s výrazným zvýšením účinnosti tepelných spotřebičů, k němuž došlo v minulých letech. To s sebou přineslo zásadní snížení teploty spalin (u kondenzačních spotřebičů až na 42-75°C). Proto dnes nejsou v některých případech tak vysoké nároky na tepelnou odolnost komínů, ale především odolnost vůči vlhkosti a těsnost. Původní materiál, který se používal na stavbu komínů – pálené cihly - už nesplňuje nové požadavky vyplývající z používání nízkoteplotních spotřebičů, ale ani požadavky platných technických norem a předpisů.

 

Při vložkování komínů záleží na průměru vložky

Díky tomuto vývoji se začaly při vložkování komínů používat keramické, kovové, a dokonce i plastové materiály. Keramická vložka vykazuje delší životnost, kovová nebo plastová na druhé straně jednodušší montáž. Důležitým bodem při vložkování komínů je volba správného průměru vložky. Průměr komína musí odpovídat spotřebiči, který je k němu připojen stejně tak, jako při stavbě komínu nového. Pokud je rozměr stávajícího průduchu nedostatečný pro umístění komínové vložky potřebného průměru, může se přikročit k realizaci frézování komína.

 

Jak na uhýbané komíny

Při rekonstrukci stávajícího komínového tělesa lze ale odklonit průduch od svislice do 30°. Úhyby lze provádět přestavitelnými koleny v keramickém nebo nerez provedení. Vložkování uhýbaných komínů lze realizovat také flexibilními rourami z nerezu nebo plastu. Dotazy související s vložkováním nejen uhýbaných komínů můžete samozřejmě konzultovat v rubrice Odborník radí s renomovanými specialisty.

 

Vložkování komínů - minimální zásah do objektu

Vložkování  se uplatňuje především u komínů, kterým vložka chybí nebo neplní svůj účel. Technologie vložkování komínů jsou navrženy tak, aby celý proces probíhal shora bez nutnosti komín "otevírat".  Bourací práce se provádějí jen v místě vyústění kouřovodu od spotřebiče do komína, kde se do vložky vsazuje tzv. T-díl.  Vložkování komínů je díky tomu rychlým a cenově výhodným způsobem obnovy komínů. Podrobnosti ohledně dalších možností rekonstrukce komínu, např. opravy zděného pláště, nebo rady a tipy související s výměnou spotřebiče, naleznete v příslušných kategoriích tohoto portálu.

 

 

Spouštění Keranovy pomocí vrátku.
Spouštění Keranovy pomocí vrátku.
Pohled na původní komín.
Původní komínový průduch.
Frézování a vložkování komínového průduchu.
Komínová vložka.
Sopouch komínové vložky.
Sanace komínové hlavy.
Komínová hlava po sanaci.
Montáž komínové lávky.
Instalace nových kamen ke komínu.
Ostatní články této kategorie:

26. 08. 2021
Renovace komínového tělesa pomocí prvků GASFIX
Od září 2015 Evropská komise fakticky zakázala prodej zastaralých atmosférických a nízkoteplotních plynových kotlů. Veškeré výměny těchto spotřebičů po roce 2015 tak probíhají výhradně za moderní kondenzační plynové kotle, které snižují emise a zvyšují účinnost vytápění. 
18. 02. 2019
Oprava uhýbaného komína vyžaduje zkušenosti
Nedopadla poslední kontrola vaší spalinové cesty dobře? Bylo vám doporučeno se stavem komína něco urychleně dělat? Pak nezbývá, než názor odborníka respektovat a ve svém vlastním zájmu naplánovat rekonstrukci. 
12. 08. 2011
Které komínové vložky Schiedel vybrat pro moderní kotle
Vývoj kotlů, kamen a dalších tepelných spotřebičů, jejich zvyšující se účinnost a klesající teplota spalin kladou stále vyšší nároky na komíny a jednotlivé části komínových těles. Mění se tak požadavky na základní vlastnosti komínových materiálů.