Potřebuje pasivní dům komín?Rok 2020 přinese radikální změnu ve výstavbě rodinných domů. Všechny stavby budou muset vykazovat téměř nulovou spotřebu energie. Celé odvětví stavebnictví se bude muset tomuto trendu přizpůsobit.


 

Obejde se pasivní dům bez komínu?
Představa, že se pasivní dům v našich klimatických podmínkách zcela obejde bez vytápění, je lichá. I v pasivním domě není možné zabránit určitým tepelným ztrátám a během zimních měsíců je třeba často vyrovnávat velmi rozdílné teploty. Ani pasivní objekt tak není zcela soběstačný. Průměrně je nutné vytápět cca 20 dní v roce.  Výběr vytápění závisí na velikosti domu, jeho kompaktnosti a orientaci. Pro velké rodinné domy se doporučuje instalace tepelného čerpadla, které využívá teplo z okolní přírody. Vyšší pořizovací cenu vynahradí fakt, že dokáže využít energii, která se nachází kolem nás a je zcela zdarma. Přebytky energie se dají využít například pro vyhřívání bazénu, pokud je součástí projektu. Oblíbenou variantou je i vytápění elektrickou energií. Nevýhodou této varianty je ale závislost na dodávkách energie z veřejné sítě a to i v případě solárních kolektorů umístěných například na střeše domu. Ukládání přebytečné energie v době intenzivního slunečního svitu je stále hudbou budoucnosti. Přebytky jsou v tomto případě odváděny do veřejné sítě. V období nízkého a krátkého slunečního svitu je naopak třeba doplňovat energii právě z veřejné sítě. Případné výpadky v krizových obdobích pak mohou pěkně potrápit. Další z možností je tedy vytápění tuhými palivy či jinou alternativou.  Zde nastupuje nutnost instalace komína. Komín však musí splňovat celou řadu technologických detailů, které nenaruší těsnost obálky domu.

 

Dokonale těsná obálka musí umět dýchat
Základní charakteristikou pasivních domů je dokonalé utěsnění obálky. Na úkor úspor ale není možné zcela uzavřít kohoutky s čerstvým vzduchem. Nejen že každý člen domácnosti spotřebuje určitou dávku kyslíku během dne a vydechuje nežádoucí oxid uhličitý, ale některé materiály uvnitř domu vylučují nežádoucí sloučeniny, které je třeba dostat z interiéru ven. Dříve doporučovanému nárazovému větrání odzvonilo. V současnosti nastupuje éra sofistikovaného větrání, které zajistí minimální tepelné ztráty a pravidelný přísun čerstvého vzduchu. Systém tzv. řízeného větrání s rekuperací nejenže zajistí optimální přísun čerstvého vzduchu 24 hodin denně, ale musí umět rovněž maximálně využít teplo z prohřátého vzduchu, který odchází z interiéru a ohřívat jím čerstvý vzduch zvenčí. Do jaké míry je rekuperační jednotka schopna teplo využít, záleží na její kvalitě. Proto je nutné při jejím pořízení tento parametr vždy vzít v úvahu. Účinnost nad 80 % se považuje při dnešních technologických možnostech za špičkovou. To znamená, že 10 – 20 % tepla se při řízeném větrání ztratí i v případě výběru nejlepšího dostupného systému. Důležité je rovněž podotknout, že rekuperační jednotku je žádoucí zařadit již do projektu. Tzv. centrální jednotky, které se montují do hrubé stavby, vykazují výrazně vyšší účinnost než dodatečně instalované systémy.

 

Ostatní články této kategorie:

17. 06. 2020
VermiS ZERO – novinka pro bezpečný a těsný průchod komína střechou
Před několika lety uvedla společnost Schiedel na trh produkt, který řeší bezpečný průchod nerezového komína střešní konstrukcí. V letošním roce rozšířila svou nabídku o produkt, který řeší stejný problém u zděných komínových systémů v nízkoenergetických a pasivních domech.
20. 04. 2020
Novinka UNI SMART – zlatá střední cesta pro nízkoenergetické domy
Společnost Schiedel představila novinku v segmentu těsných třísložkových komínových sestav. Nový systém s názvem UNI SMART představuje zlatou střední cestu pro stavebníky hledající vhodný univerzální komín pro novostavby s téměř nulovou spotřebou energie.
13. 02. 2019
Krbová kamna v pasivním domě snadno a rychle
  Vytápění v pasivním domě je v naší zeměpisné šířce nutnost, byť pouze po několik desítek dní v roce. Pokud je do projektu zařazeno vytápění krbovými kamny existuje několik možností, jakým způsobem řešit jeho realizaci. Prvně je třeba zajistit, aby výkon krbových kamen nebyl příliš velký. Pasivní domy totiž potřebují relativně nízkou intenzitu vytápění. 
13. 02. 2019
Schiedel Absolut - univerzální certifikovaný komín pro pasivní stavby
Schiedel Absolut jednoznačně představuje technologickou špičku v oblasti komínových systémů. Jako první na světě je přímo certifikován pro pasivní rodinné domy s požadavkem roční měrné potřeby tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/(m2a).  
02. 11. 2017
Schiedel Absolut má novou elegantní komínovou patu
Schiedel Absolut je prvním certifikovaným komínovým systémem pro nízkoenergetické a pasivní domy. Letos prošel proměnou a to nejen na technické úrovni, ale i po vizuální stránce.
10. 08. 2015
Komíny pro nízkoenergetické domy
Hodí se komíny pro nízkoenergetické domy? Moderní nízkoenergetické a pasivní stavby musí být promyšlené do nejmenšího detailu a jejich vysoké standardy nás nutí, abychom se důkladněji zabývali dříve opomíjenými stavebními konstrukcemi. Díky tomu jsou nyní na trhu speciální komíny pro nízkoenergetické domy a pasivní stavby. 
22. 08. 2015
Méně je někdy více aneb jak správně vybrat tepelný spotřebič v NED
Trendy v nové výstavbě i rekonstrukcích směřují logicky k energeticky úsporným řešením, která mají zásadní dopady nejen na konstrukční řešení objektu, ale v případě spotřebičů paliv také na jejich provoz.
09. 08. 2011
Komínu už se v nízkoenergetickém domě vzdávat nemusíte
Kvůli utěsněným eurooknům a pečlivému zateplení nedochází v moderních domech k přirozené výměně vzduchu. Naprostá většina komínů je závislá na tzv. zadním provětrávání.  Proudění vzduchu však představuje velké energetické ztráty a tento typ komínu je v nízkoenergetických domech nepoužitelný.
09. 08. 2015
Testujeme těsnost komínu
Jedním ze společných rysů nízkoenergetických a pasivních domů je jejich těsnost vůči exteriéru. Požadavky zvýšené těsnosti musí splňovat všechny části stavby, které vytvářejí hranici mezi vnitřním a vnějším prostředím. Takovou konstrukcí je vedle obvodových stěn, střechy nebo oken také komín.